VÝZKUMY

Výstupy z výzkumů poskytují tolik potřebný přehled o obecnějších trendech, pojmenovávají skryté jevy, pomáhají při tvorbě nových vzdělávacích programů a slouží jako odborný podklad pro navrhování systémových a legislativních změn v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání.

Balů a Mauglí aneb Můžeme být dítěti kamarádem?

Publikace představuje výsledky výzkumu Výchova k dobrovolnictví – mentoring.

Blýskání na časy

Publikace shrnuje výsledky výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání.

Já chci do oddílu aneb Jak si děti a rodiče vybírají kroužky a oddíly

Publikace pojednává o výsledcích výzkumu Zdroje informací a kritéria při výběru volnočasových aktivit.

Na křižovatce kultur aneb Romové, Vietnamci a Číňané mezi námi

Publikace shrnuje výsledky výzkumu Multikulturalita v zájmovém a neformálním vzdělávání.

Děti v ringu dnešního světa

Publikace popularizuje výsledky výzkumu Hodnotové orientace dětí ve věku 6–15 let a je určena pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům v zájmovém a neformálním vzdělávání i širší veřejnosti. 

Patříte mezi nás aneb Kdy se daří začleňování dětí s handicapem do oddílů a kroužků

Publikace pojednává o výsledcích výzkumu Klíčové faktory ovlivňující inkluzi dětí a mládeže se specifickými vzdělávacími potřebami do zájmového a neformálního vzdělávání.

Talent nad zlato aneb Všichni o talentované pracovníky stojí, ale…

Publikace představuje výsledky výzkumu Možné formy účasti zaměstnavatelů v systému podpory identifikace a rozvoje kognitivně nadaných dětí (13 – 19 let) v přírodovědných a technických oborech.

Virtualita a realita aneb Odkud mládež získává informace o světě a jak se v něm angažuje

Publikace nabízí výsledky výzkumu Informovanost a participace mládeže.

Děti v ringu dnešního světa anglicky

Anglická verze publikace Děti v ringu dnešního světa shrnující výsledky Hodnotového výzkumu dětí od 6 do 15 let uskutečněného v letech 2010 a 2011 v rámci projektu Klíče pro život (NIDM)