Uznávání neformálního vzdělávání

Cílem klíčové aktivity Uznávání neformálního vzdělávání v rámci projektu Klíče pro život bylo propojit formy vzdělávání nestátních neziskových organizací  pracujících celoročně s dětmi a mládeží ve volném čase se vzděláváním v organizacích podobného typu, a zajistit tak uznatelnost kvalifikace pracovníků napříč různými právními a organizačními formami. Klíčová aktivita poskytla prostor pro tvorbu a ověření vzdělávacích programů samotnými organizacemi. Základem pro vytváření vzdělávacích programů se staly minimální kompetenční profily  připravené pro jednotlivé pozice. V rámci široké podpory myšlenek celoživotního učení a uznávání neformálního vzdělávání vznikly odborné publikace a sborníky, do kterých zde můžete nahlédnout.

 

Cesty k uznávání

Sborník příspěvků z konference k uznávání neformálního vzdělávání konané v roce 2011 v Praze za účasti předních odborníků z řad zaměstnavatelů, vzdělavatelů i státní správy.

Kompetence v neformálním vzdělávání

Publikace seznamuje čtenáře s pojmem kompetence v neformálním vzdělávání, s kompetenčním přístupem při tvorbě vzdělávacích programů a představuje možnost, jak zaznamenat a vyhodnotit rozvoj kompetencí účastníků vzdělávání.

Sada minimálních kompetenčních profilů pro pozice v NNO v oblasti práce s dětmi a mládeží

Publikace představuje minimální kompetenční profily shrnující odborné kompetence pracovníků (zaměstnanců i dobrovolníků) na jednotlivých pozicích v NNO. Jednotlivé profily jsou informačním podkladem pro tvorbu vzdělávacích programů v NNO dětí a mládeže a pracujících s dětmi a mládeží.

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Publikace představuje výběr vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe z oblasti neformálního vzdělávání. Autory programů postavených na základě předem definovaných minimálních kompetenčních profilů jsou zástupci nestátních neziskových organizací, kteří je ověřovali ve svých sdruženích v roce 2011. 

Sebeevaluační nástroje aneb Zhodnoť své kompetence získané při práci s dětmi a mládeží

Publikace provádí procesem poznávání kompetencí, které jednotlivci získávají při práci s dětmi a mládeží v oblasti neformálního vzdělávání, a představuje vybrané nástroje pro zhodnocení těchto kompetencí.

Zhodnoť své kompetence

Leták ke sborníku Sebeevaluační nástroje obsahuje kroky k samostatnému vyhodnocení vašich kompetencí v roli pracovníků s dětmi a mládeží, získaných prostřednictvím vzdělávacích aktivit svých organizací, ale zejména praxí.

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe II

Inovované vzdělávací programy a příklady dobré praxe se vám představují v jedné z posledních publikací projektu Klíče pro život.

Sborník souhrnných pozic v NNO

Publikace shrnuje pracovní pozice v NNO dětí a mládeže a pracujících s dětmi a mládeží a představuje minimální kompetenční profily pro tyto pozice doplněné o výčet měkkých kompetencí.