Studium pedagogiky volného času

Přínos této aktivity spočívá  v aktivní spoluúčasti pedagogických pracovníků, lektorů a konzultantů na zlepšení stávajícího systému vzdělávání v oblasti pedagogiky a v jejich bezprostředním vlivu na připravené vzdělávací programy. Výstupy aktivity poslouží jako podklad pro doporučení systémových a legislativních změn v oblasti Studia pedagogiky volného času, které by měly vést k efektivnější přípravě pedagogů volného času pro vstup do praxe.

Pedagogické střípky

Sborník inspirativních příkladů dobré praxe pro práci s dětmi a mládeží vypracovaných a obhájených účastníky I. ročníku Studia pedagogiky volného času.

Pedagogické střípky II

Sborník metodik inkluzivní praxe volnočasové pedagogiky vypracovaných a obhájených účastníky II. ročníku Studia pedagogiky volného času.

Pedagogické střípky III

Sborník projektových záměrů, realizovatelných ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, vypracovaných a obhájených účastníky III. ročníku Studia pedagogiky volného času.