Standardizace

Cílem této klíčové aktivity bylo posílit kvalitu organizací působících ve sféře zájmového a neformálního vzdělávání, a to cestou podpory jejich řízení a rozvoje kompetencí těch, kteří jsou za něj odpovědní. Výstupem je popis standardu, který byl plně využit při tvorbě online nástroje pro řízení kvality těchto organizací. Součástí tvorby standardu byla také specifikace klíčových kompetencí vybraných pracovních pozic v organizacích a tvorba vzdělávacích programů pro jejich rozvoj. O tyto základy se budou opírat návrhy systémových změn.

Implementační příručka

Publikace slouží  jako uživatelská příručka k platformě  pro hodnocení a řízení kvality organizací vytvořené v rámci klíčové aktivity  Standardizace organizací neformálního vzdělávání.