NIDM » Veřejné zakázky »

Výsledky zadávacích řízení

Zadávací řízení „Tvorba, inovace a ověření vzdělávacích programů v oblasti uznávání neformálního vzdělávání – část č. 8 a Tvorba, inovace a ověření vzdělávacích programů v oblasti uznávání neformálního vzdělávání – část č. 20&ldq…

lvalachovicova, 7.5.2012
Zadavatel se rozhodl v souladu s doporučením hodnotících komisí o výsledcích zadávacího řízení Tvorba, inovace a ověření vzdělávacích programů v oblasti uznávání neformálního vzdělávání. Výsledky jsou v přiloženém souboru.

lvalachovicova, 7.5.2012
Zadávací řízení „Tvorba vzdělávacích programů, výukových videofilmů a interaktivního nástroje pro řízení kvality organizací poskytujících zájmové a neformální vzdělávání“ bylo zadavatelem zrušeno podle § 84 odst. 1 písmena a)…

lvalachovicova, 17.4.2012
Zadávací řízení „Služby elektronických komunikací“ vypsané přes elektronické tržiště http://new.allytrade.cz bylo zadavatelem zrušeno. V průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody zvláštního zřetele, pro které nelze na…

lvalachovicova, 13.4.2012
Zadavatel rozhodl dne 23. 3. 2012 v souladu s doporučením hodnotící komise o výsledku zadávacího řízení Tisk publikací a jiných tiskových materiálů. Výsledek je v přiloženém souboru.

lvalachovicova, 23.3.2012
Zadavatel rozhodl dne 6. 3. 2012 v souladu s doporučením komise odborného dohledu a s vyhodnocením dle pravidel elektronického tržiště o výsledku veřejné zakázky Dodávku počítačové, multimediální a prezentační techniky. Výsledek a Zápis jsou v při…

lvalachovicova, 6.3.2012
Zadavatel rozhodl dne 26. 1. 2012 v souladu s doporučením komise odborného dohledu a s vyhodnocením dle pravidel elektronického tržiště o výsledku veřejné zakázky "PERUN - Vývoj a implementace informačního systému". Výsledky jsou v přiloženém souboru…

lvalachovicova, 26.1.2012
Sedm zadávacích řízení „Tvorba a pilotáž vzdělávacích programů v oblasti průřezových témat – část č. 1, 4, 5, 7, 10, 13, 14“ bylo zadáno v jednacích řízeních s uveřejněním v souladu s ustanovením § 22 odst. 1 a odst. 2 zákona a s postupem dle podmíne…

lvalachovicova, 5.1.2012
Zadávací řízení „Dodávka počítačové, multimediální a prezentační techniky“ vypsané přes elektronické tržiště http://new.allytrade.cz bylo zadavatelem zrušeno. Ve stanovené lhůtě nebyly podány žádné nabídky.

lvalachovicova, 12.12.2011
Zadavatel rozhodl dne 19. 9. 2011 v souladu s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek o výsledku zadávacího řízení "Tvorba a dodávka propagačních předmětů a materiálů". Výsledek a Zápis je v přiiloženém souboru.

lvalachovicova, 19.10.2011
Zadávací řízení "Zpracování kompetencí a popis systému standardizace" vyhlášené v jednacím řízení bez uveřejnění bylo zadavatelem zrušeno, důvody jsou popsány v přiloženém souboru.

lvalachovicova, 10.10.2011
Zadavatel rozhodl dne 18. 8. 2011 v souladu s doporučením komise pro otevírání a hodnocení nabídek o výsledku zadávacího řízení "Zhotovení a správa webových stránek evropské informační sítě Eurodesk". Výsledek a Zápisy o otevírání a hodnocení nabídek…

lvalachovicova, 18.8.2011
Zadavatel rozhodl dne 20. 7. 2011 v souladu s doporučením komise pro otevírání a hodnocení nabídek o výsledku zadávacího řízení "Tvorba online multimediální vzdělávací animované hry pro podporu Informačního systému pro mládež". Výsledek a Zápisy o ot…

lvalachovicova, 21.7.2011
Zadavatel se rozhodl v souladu s doporučením komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek o výsledcích zadávacího řízení "Tvorba a pilotáž vzdělávacích programů v oblasti průřezových témat". Výsledky jsou v přiloženém soubor…

lvalachovicova, 11.7.2011
Šest zadávacích řízení „Tvorba a ověření vzdělávacích programů v oblasti uznávání neformálního vzdělávání – část 3, 4, 8, 10, 14 a 19“ bylo zadáno v jednacím řízení bez uveřejnění v souladu s ustanovením § 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., …

lvalachovicova, 20.6.2011
Zadavatel rozhodl dne 01. 06. 2011 v souladu s doporučením komise odborného dohledu a s vyhodnocením dle pravidel elektronického tržiště o výsledku veřejné zakázky" Dodávku počítačové a multimediální techniky". Výsledek a Zápis jsou v přiloženém soub…

lvalachovicova, 6.6.2011
Zadávací řízení "Zpracování kompetencí a popis systému standardizace" bylo zadavatelem zrušeno, protože ve stanovené lhůtě nebyly prostřednictvím služby www.isvzus.cz podány žádné nabídky.

lvalachovicova, 23.5.2011
Zadavatel rozhodl dne 27. 04. 2011 v souhladu s doporučením hodnotící komise pro otevírání a hodnocení nabídek o výsledku zadávacího řízení "Analýza postoje vzdělavatelů a zaměstnavatelů k uznávání neformálního vzdělávání". Výsledek a Zápisy o posouz…

lvalachovicova, 28.4.2011
Zadavatel rozhodl dne 21. 04. 2011 v souhladu s doporučením hodnotící komise pro otevírání a hodnocení nabídek o výsledku zadávacího řízení "Zajištění ubytovacích, stravovacích a konferenčních služeb v rekreačním středisku v kraji Vysočina". Výsledek…

lvalachovicova, 21.4.2011
Zadavatel se rozhodl dne 24. 9. 2010 v souhladu s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek o výsledcích zadávacího řízení "Tvorba a ověření vzdělávacích programů v oblasti uznávání neformálního vzdělávání". Výsledky a Zápis o posouzení a …

lvalachovicova, 24.9.2010
Nadlimitní veřejná zakázka „Zajištění ubytovacích, stravovacích a konferenčních služeb na celém území České republiky, část I. Zajištění ubytovacích, stravovacích a konferenčních služeb v hotelech na celém území ČR“ byla zadána v jednacím řízení s uv…

lvalachovicova, 17.8.2010
Zadávací řízení Dodávka počítačové, multimediální a prezentační techniky bylo zadavatelem zrušeno z důvodu vyřazení jedné jediné nabídky, která nesplnila všechny nutné podmínky na e-tržišti a podmínky ve Výzvě k podání nabídek.

lvalachovicova, 30.7.2010
Komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek na svém jednání dne 24. 5. 2010 rozhodla o výsledcích zadávacího řízení "Tisk publikací a školicích materiálů" Výsledek a Zpráva z hodnocení komise jsou v přiloženém souboru.

lvalachovicova, 31.5.2010
Komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek na svém jednání dne 12.5.2010 rozhodla o výsledcích zadávacího řízení "Zajištění ubytovacích, stravovacích a konferenčních služeb v Praze" Výsledky a Zápis z hodnocení komise jsou v přiloženém soubo…

lvalachovicova, 17.5.2010
Zadávací řízení Dodávka počítačové, multimediální a prezentační techniky byla zadavatelem zrušena. Po zahájení řízení se objevila potřeba opravy výzvy, která by měla vliv na průběh zadávacího řízení.

lvalachovicova, 7.5.2010
Komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek na svém jednání dne 29.4.2010 rozhodla o výsledcích zadávacího řízení "Zajištění ubytovacích, stravovacích a konferenčních služeb v Praze" Výsledky a Zápis z hodnocení komise jsou v přiloženém soubo…

lvalachovicova, 3.5.2010
Komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek na svém jednání dne 26.4.2010 rozhodla o výsledcích zadávacího řízení "Komplexní pojištění majetku a odpovědnosti za škodu, pojištění vozidel, cestovní pojištění zaměstnanců organizace" Výsledky a Z…

lvalachovicova, 28.4.2010
Komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek na svém jednání dne 28.1.2010 rozhodla o výsledku zadávacího řízení: „Zajištění ubytovacích, stravovacích a konferenčních služeb v kraji Moravskoslezském“. Výsledek a zápis o posouzení a hodnocení n…

gbiskupova, 1.2.2010
Komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek na svém jednání dne 29.1.2010 rozhodla o výsledku zadávacího řízení: „Finanční audit na čerpání peněžních prostředků z rozpočtu Evropské unie při realizaci programu „Mládež v akci“ Výsledek zadáva…

gbiskupova, 1.2.2010
Komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek na svém jednání dne 21.12.2009 rozhodla o výsledku výše uvedeného zadavácího řízení.

kmikeska, 13.1.2010
Zadávací řízení "Zajištění ubytovacích, stravovacích a konferenčních služeb na celém území České republiky" byla zadavatelem zrušena v obou částech. Důvody zrušení jsou v přiloženém souboru.

lvalachovicova, 16.7.2010
Komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek na svém jednání dne 6.1.2010 rozhodla o výsledcích zadávacího řízení na "Zajištění ubytovacích, stravovacích a konferenčních služeb v krajích Vysočina, Jihomoravský, Moravskoslezský a v Praze nebo v…

kmikeska, 12.1.2010
Komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek na svém jednání dne 5.1.2010 rozhodla o výsledcích zadávacího řízení: „Střednědobé vyhodnocení programu Mládež v akci (2007 - 2009)". Výsledek zadávacího řízení a Zápis z hodnocení komise jsou v při…

kmikeska, 6.1.2010
Zadavatel a komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek na svém jednání dne 7. 12. 2009 rozhodla o přijatelnosti jediné nabídky. Nabídka byla přijatelna z hlediska ceny a metodologie.

gbiskupova, 9.12.2009
Komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek na svém jednání dne 6. 11. 2009 rozhodla o přijatelnosti jediné nabídky v části I. Inkluze dětí se specifickými vzdělávacími potřebami. Část II. Multikulturní výchova byla zrušena z důvodu nepodání …

gbiskupova, 10.11.2009
Zadávací řízení bylo dne 30. 10. 2009 zrušeno. Ve stanovené lhůty pro podání nabídek nebyla doručená žádna nabídka.

gbiskupova, 30.10.2009
Část II. zadávacího řízení byla zrušena dne 20.10.2009 podle paragrafu 84 odst. 1) písmena a) zákona č. 137/2006 Sb. Ve stanovené lhůtě pro podání nabídek nebyly podány žádné nabídky.

gbiskupova, 22.10.2009
Zadávací řízení bylo dne 13. 10. 2009 zrušeno. Do stanovené lhůty pro podání nabídek byla doručená jedna neúplná nabídka.

gbiskupova, 15.10.2009
Komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek na svém jednání dne 2. 10. 2009 rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky. Výsledek zadávacího řízení a Zápis o otevírání, posouzení a hodnocení nabídek jsou v přiloženém souboru.

gbiskupova, 5.10.2009
Komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek na svém jednání dne 18. 9. 2009 rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky. Výsledek zadávacího řízení a Zápis o otevírání, posouzení a hodnocení nabídek jsou v přiloženém souboru.

gbiskupova, 22.9.2009
Přiložený soubor obsahuje vyhlášení výsledků výběrového řízení na poskytování datových a hlasových služeb pro NIDM.

jzajic, 10.9.2009
Hodnotící komise na svém jednání dne 17.8.2009 rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky v části II. Výsledek zadávacího řízení a zpráva o posouzení a hodnocení nabídek jsou v přiloženém souboru.

gbiskupova, 19.8.2009
Hodnotící komise na svém jednání dne 11.8.2009 rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky v části I. Výsledek zadávacího řízení a zpráva o posouzení a hodnocení nabídek jsou v přiloženém souboru.

gbiskupova, 19.8.2009
Hodnotící komise na svém jednání dne 5.8.2009 rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky. Výsledek zadávacího řízení a zpráva o posouzení a hodnocení nabídek jsou v přiloženém souboru.

gbiskupova, 7.8.2009
Hodnotící komise na svém jednání dne 5.8.2009 rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky. Výsledek zadávacího řízení a zpráva o posouzení a hodnocení nabídek jsou v přiloženém souboru.

gbiskupova, 7.8.2009
Hodnotící komise na svém jednání dne 5.8.2009 rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky. Výsledek zadávacího řízení a zpráva o posouzení a hodnocení nabídek jsou v přiloženém souboru.

gbiskupova, 7.8.2009
Část III. Multikulturní výchova v rámci zadávacího řízení byla zrušena podle paragrafu 84, odst.1, písmena a. Ve stanovené lhůtě pro podání nabídek nebyly podány žádné nabídky.

gbiskupova, 7.8.2009
Hodnotící komise na svém jednání dne 5.8.2009 rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky. Výsledek zadávacího řízení a zpráva o posouzení a hodnocení nabídek jsou v přiloženém souboru.

gbiskupova, 7.8.2009
Část I. Inkluze dětí se specifickými vzdělávacími potřebami v rámci zadávacího řízení byla zrušena podle paragrafu 84, odst.1, písmena b. Ve stanovené lhůtě pro podání nabídek byla doručena jedna nabídka, která byla vyřazena z důvodu neúplnosti podle…

gbiskupova, 7.8.2009
Hodnotící komise na svém jednání dne 7.7.2009 rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky. Výsledek zadávacího řízení a protokol o hodnocení nabídek jsou v přiloženém souboru.

gbiskupova, 24.7.2009
Na základě pravidel pro hodnocení nabídek elektronického tržiště a dohledu odborného týmu NIDM bylo rozhodnuto o výsledku zadávacího řízení "Nákup softwaru". Výsledek a protokol o hodnocení nabídek jsou v přiloženém souboru.

gbiskupova, 24.7.2009
Hodnotící komise na svém jednání dne 10.6.2009 rozhodla o výsledcích zadávacího řízení na „Realizace návrhu interiéru Národního informačního centra pro mládež Na Poříčí 1035/4“. Výsledek a protokol z komise pro hodnocení nabídek je v přiloženém soubo…

gbiskupova, 22.7.2009
20.7.2009: Zadávaci řizení bylo zrušeno.

gbiskupova, 22.7.2009
Výběrová komise na svém jednání dne 10.6.2009 rozhodla o výsledcích výběrového řízení na „Nákup prezentační techniky". Výsledek výzvy a protokol z komise pro hodnocení nabídek je v přiloženém souboru.

gbiskupova, 22.6.2009
29.5.2009: Zadávaci řizení bylo zrušeno, jelikož dodavatelé přistoupili k podání nabídek odlišným způsobem a nabídky byly neporovnatelné.

gbiskupova, 17.6.2009
Výběrová komise na svém jednání dne 26.5.2009 rozhodla o výsledcích výběrového řízení na „Vytvoření a dodání propagačních předmětů“. Výsledek a protokol z komise pro hodnocení nabídek je v přiloženém souboru.

gbiskupova, 17.6.2009
Výběrová komise na svém jednání dne 10.6.2009 rozhodla o výsledcích výběrového řízení na „Nákup audiovizuální technikÿ“. Výsledek a protokol o hodnocení nabídek je v přiloženém souboru.

gbiskupova, 15.6.2009
Výběrová komise na svém jednání dne 10.6.2009 rozhodla o výsledcích výběrového řízení na „Nákup tiskáren a kopírky" Výsledek a protokol o hodnocení nabídek je v přiloženém souboru.

gbiskupova, 15.6.2009
Výběrová komise na svém jednání dne 11.6.2009 rozhodla o výsledcích výběrového řízení na „Nákup počítačového vybavení“. Výsledek a protokol z komise pro hodnocení nabídek je v přiloženém souboru.

gbiskupova, 15.6.2009
7.5.2009: Zadávaci řizení bylo zrušeno, jelikož ve stanoveném termínu nebyla zadavateli doručena žádná nabídka.

rmaca, 7.5.2009
Hodnotící komise na svém jednání dne 17.4.2009 rozhodla o výběru zpracovatele mediamonitoringu.

mvojtek, 22.4.2009
Hodnotící komise na svém jednání dne 17.4.2009 vybrala zpracovatele výzkumného šetření na téma:"Informovanost a participace mládeže"

mvojtek, 22.4.2009
Hodnotící komise na svém jednání dne 17.4.2009 vybrala zpracovatele výzkumného šetření na téma:"Multikulturalita v zájmovém a neformálním vzdělávání“

mvojtek, 22.4.2009
hodnotící komise na svém jednání dne 17.4.2009 vybrala zpracovatele výzkumu na téma: "Klíčové faktory ovlivňující inkluzi dětí a mládeže se specifickými vzdělávacími potřebami do zájmového a neformálního vzdělávání“

mvojtek, 22.4.2009
Hodnotící komise na svém jednání dne 17.4.2009 rozhodla o výběru zpracovatele procesní analýzy.

mvojtek, 22.4.2009
Výběrová komise na svém jednání dne 9.7.2008 rozhodla o výsledcích výběrového řízení na výzkumné šetření na téma „Zdroje informací a kriteria výběru volnočasových aktivit". Výsledky jednání komise jsou v přiloženém souboru.

rmaca, 22.7.2008
Výběrová komise posoudila všechny nabídky a rozhodla o vítězi výběrového řízení na výzkumné šetření na téma „Možné formy účasti zaměstnavatelů v systému podpory identifikace a rozvoje kognitivně nadaných dětí (13 – 19 let) v přírodovědných a techn…

rmaca, 22.7.2008