NIDM » Talentcentrum » Soutěže »

Středoškolská odborná činnost

V prostorách Národního informačního centra pro mládež se v pátek 4. října konal výběr nejlepších středoškolských odborných prací, které budou reprezentovat soutěž SOČ a Českou republiku v roce 2014 na zahraničních soutěžích. Práce b…
Jihomoravský kraj hostil 35. Celostátní přehlídku Středoškolské odborné činnosti V neděli 16. června byly slavnostně vyhlášeny výsledky 35. ročníku Středoškolské odborné činnosti a předány ceny autorům nejlepších odborných prací v Ro…
Jak se přihlásit do soutěšže SOČ? Připojujeme podrobný návod pro přihlašování do 35. ročníku soutěže SOČ (šk. r. 2012/2013) pro soutěžící a pro organizátory školních, okresních a krajských přehlídek SOČ.
Elektronická přihláška pro aktuální 35. ročník soutěže Středoškolská odborná činnost je otevřena na http://soc.nidm.cz/prihlaska. Heslo pro vstup dostane soutěžící obratem po zadání své e-mailové adresy. Hesla pro školní garanty se každý rok mění …
Brožura pro 35. ročník Vám poskytne informace o soutěži Středoškolská odborná činnost, o jejím poslání a o tom, co je třeba udělat, abyste se stali úspěšnými účastníky této soutěže.
JUDr. Jiří Pleva je autorem "rychlokurzu" do práv autorských a průmyslových. Metodický materiál je určen pro autory prací SOČ, zpracovatele, konzultanty a další. Poskytuje základní orentaci v autorském právu.
Vzory grafické úpravy desek, titulní strany a úvodních stránek práce SOČ.