NIDM » Talentcentrum » Soutěže »

Archiv

Ve spolupráci s pořadateli soutěže EUCYS (European Union Contest for Young Scientist) a Akademií věd České republiky se ve dnech 21. – 24. září 2013 v Praze konal první evropský Intel STEM Curricula Training a Intel ISEF Workshop, které…
V pondělí 23. září byla zahájena výstava nejzajímavějších výtvarných prací uplynulého ročníku soutěžního projektu Evropa ve škole na téma 2013 - Evropský rok občanů. Výstavu uvedli PhDr. Jana Skarlantová, předsedkyně Národního komitétu Evropy ve š…
V souboru najdete podrobnosti k aktuálnímu 4. ročníku soutěže Němčina pro bystré hlavy.
V pondělí 17. prosince 2012 se za organizačního přispění Talentcentra uskutečnilo v Ústavu fyzikální chemie Slavnostní předání Cen NF Jaroslava Heyrovského za rok 2012. Fotografie (nejen) oceněných laureátů si můžete prohlédnout zde. …
Ve dnech 20. a 21. listopadu 2012 se pod taktovkou Talentcentra konala v příjemném prostředí Domu zahraničních služeb další z řady každoročních pracovních porad, na níž byli přítomni tajemníci a gestoři významných soutěží a olympiád, gar…
V souboru najdete propozice soutěží vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a garantovaných NIDV MŠMT pro aktuální školní rok 2013-2014 a informaci o soutěži Němčina pro bystré hlavy.
23. listopadu 2012 se v prostorách Vysoké školy ekonomické uskutečnila akce s názvem Den vědy. Kromě pěti vysokých škol zde měl svůj stánek také NIDM. V následujícím příspěvku si můžete prohlédnout fotografie soutěžících ze SOČ, kteří v …
Adresář krajských garantů soutěží 2013-2014.
Věda na Vaší straně - putovní výstava Akademie věd České republiky
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 1. dubna 2013 dotační program pro podporu soutěží a přehlídek, které budou organizovány ve školním roce 2013/2014.   S úplným textem programu je možné se seznámit na adre…
Aktuální propozice 15 soutěží garantovaných NIDM na šk. rok 2012-13. Propozice jsou v souboru zip, který obsahuje 10 souborů (propozice pro SCJ jsou společné pro 6 jazykových soutěží).
V návaznosti na Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy na roky 2011- 2015 a na Národní program reforem České republiky 2011 (schválený usnesením vlády České republiky ze dne 27. dubna 2011 č. 314) vyhlašuje Ministerstv…
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo pilotní ročník rozvojového programu "Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2011 - Excelence středních škol 2011" . Školy mohou získat finanční prostředky za úspěšnou účast žáků …
Výzkumný ústav pedagogický vydal koncem roku 2010 novou metodickou příručku - Vyhledáváme rozumově nadané žáky - Krok za krokem s nadaným žákem.