Talentcentrum

Talentcentrum je oddělení, jehož zaměstnanci v rámci svých činností  vyhledávají, rozvíjejí a podporují nadané a talentované děti.

 

Jeho pracovníci: 

- zabezpečují 15 soutěží vyhlašovaných MŠMT

- podílí se na přípravě a výjezdech delegací ČR na mezinárodní soutěže

- koordinují soutěže vyhlašované a doporučované MŠMT (mj. legislativa, ekonomické zabezpečení)

- zavádí nové postupy práce s talentovanými dětmi (např. projekt TALNET - distanční formy vzdělávání doplňované prezenčními formami ve fyzice, matematice, chemii, biologii a geografii)

 NIDM »

Talentcentrum