Klíče pro život

Národní institut dětí a mládeže společně s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy od 1. dubna 2009 realizují národní projekt s názvem:

Klíče pro život - Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání.

Hlavními postavami projektu jsou Ti, kteří pracují s dětmi a mladými lidmi v rámci jejich volného času v organizacích celé České republiky, jako jsou: střediska volného času, školní družiny, školní kluby a nestátní neziskové organizace. Cílem projektu je výrazné posílení celoživotního vzdělávání lidí pracujících s dětmi a mládeží a hlavně zkvalitnění systému podporujícího trvalý a udržitelný rozvoj zájmového a neformálního vzdělávání.

Jednotlivé aktivity projektu jsou řízeny odbornými garanty, kteří jsou schopni identifikovat přednosti i problémy práce v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání a iniciovat pozitivní změny.
Popis jednotlivých aktivit a cíle projektu najdete v části O projektu.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Ve dnech 6. – 8. prosince 2012 se naposledy v projektu Klíče pro život sešli členové realizačního týmu Funkčního studia. Jednání proběhlo v konferenční místnosti zámku v Dětenicích.
11. prosince
Ve dnech 6. – 9. listopadu 2012 se uskutečnil poslední vzdělávací modul Funkčního studia v rámci projektu Klíče pro život. Účastnilo se ho 19 studentů 1. ročníku a  15 studentů 2. ročníku.  
10. prosince
Letošní čtvrtý vzdělávací modul Funkčního studia proběhl ve dnech 18. – 21. září za účasti 54 studentů ze všech tří ročníků, v pohádkovém prostředí lesního hotelu Na Studánce u Rychnova nad Kněžnou. Studiem nás tak provázely pověsti i s…
10. prosince
Fotografie z listopadového vzdělávacího modulu Funkčního studia v Hradci Králové.
10. prosince
Poslední dvoudenní setkání realizačního týmu KA Průběžné vzdělávání proběhlo v Dětenicích.
9. prosince
Fotogalerie z interiéru konferenčního centra U Hájků.
2. prosince
Fotogalerie z odpoledního programu závěrečné konference projektu Kíče pro život.
2. prosince
Fotogalerie z dopoledního programu závěrečné konference projektu Kíče pro život.
2. prosince
Fotogalerie ze soutěže, která byla vyhlášena na závěrečné konferenci projektu Kíče pro život.
2. prosince
Fotografie z kurzu, který se konal v Lošticích.
22. října
1/15