Národní institut pro další vzdělávání

Projektové činnosti

Novela zákona o návykových látkách

Senát ČR Jedná se o novelu Zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů

Senát Parlamentu ČR schválil dne 6. 4. 2011 na své 7. schůzi návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Novelou se doplňuje do příloh zákona 33 drog, které se nově objevily na trhu. V současnosti obsahuje seznam návykových látek přibližně 250 položek. Přesto je podle Pavla Béma nutné jejich počet rozšířit. Zejména kvůli jejich snadné dostupnosti a příznivé ceně.

"Naším úkolem je zbavit Českou republiku těchto látek. Nečiníme žádný zázrak. Řešíme pouze akutní problém," uvedl jeden z předkladatelů novely a poslanec Bém. Za nejnebezpečnější položku na seznamu nových syntetických drog nedávno označil mefedron,který se svými účinky podobá extázi a díky pocitům euforie, které vyvolává, je oblíbený zejména mezi mladými lidmi. Opatření proti prodeji a šíření této drogy doporučila členským států již také Rada EU.

Díky iniciativě poslanců budou na seznam zakázaných omamných a psychotropních látek zařazeny syntetické drogy, jako je například Karfentanil, Tapentadol, Butylon, Flefedron, JWH-018, JWH-073, JWH-081, JWH-250, MDVP, Mefedron, Methylon, Nafyron, Salvinorin A, TFbMPP a Ketamin a další.

EfedronEfedron

Z údajů za rok 2009, které jsou k dispozici, vyplývá, že zhruba tři čtvrtě milionu Čechů představuje kategorii uživatelů návykových látek nealkoholového a netabákového typu. Například s produkty z konopí experimentovalo za poslední rok 37 procent lidí ve věku od 15 do 24 let. Látky jako amfetamin a extázi si za poslední rok zkusilo přes 11 procent dospívajících.


Poslanci a Senát ČR tak rychle reagovali na nárůst nabídky nových syntetických drog s účinky blízkými klasickým drogám na českém území. Důvodem jejich rozšíření jsou zejména nedávné restriktivní kroky polské vlády, v jejichž důsledku prodejci přesunuli své aktivity především do příhraničních měst Moravskoslezského kraje. Jedná se o vážný problém, který ale sahá za hranice Moravskoslezského kraje. Současná legislativa dosud neumožňovala tuto situaci efektivně řešit. Je tedy pro nás všechny velice pozitivní, že Novela zákona o návykových látkách byla bez problémů schválena.