Realizace

Vážení návštěvníci,

níže najdete řadu příspěvků, které budou průběžně komentovat dění kolem výzkumných aktivit v oblasti dětí a mládeže a dále pak dílčí články vycházející z dat získaných během našich výzkumných šetření.

Článek přináší fakta o reálném postavení dětí z rodin, které lze u nás označit jako společensky, ekonomicky či kulturně hendikepované. A naznačuje možnosti, jak jim účinně pomoci.
Článek přináší přehlednou charakteristiku dvou pořadů Českého rozhlasu, v nichž byly prezentovány výsledky výzkumů projektu Klíče pro život, které se týkají volného času dnešních dětí.
Krátká zpráva o průběhu evaluace.
V Českém rozhlase Leonardo v pořadu Třetí dimenze byl ve čtvrtek 13. září 2012 hostem garant Výzkumů Miroslav Bocan. S psycholožkou Milenou Novákovou hovořili na téma jak předejít přetěžování dětí v jejich volném čase. Miroslav Bocan také zmínil z…
Garant klíčové aktivity Výzkumy Miroslav Bocan byl dne 28.srpna 2012 hostem pořadu Čaj pro dva v Českém rozhlasu 2.
Stanice Českého rozhlasu 1 Radiožurnál v sobotu 11. srpna 2012 odvysílala rozhovor s garantem Výzkumů Miroslavem Bocanem o výzkumu Hodnotové orientace dětí, jehož výsledky jsou shrnuty v nové publikaci Děti v ringu dnešního světa. Výzkum realizova…
Pohled na školu zejména očima žáků a studentů doplněný výsledky výzkumů projektu Klíče pro život
Třetí část autorského miniseriálu Jiřího Zajíce o vlivu socio-ekonomického postavení rodičů a jejich vzdělání na hodnotový svět dětí, jak jej prokázal výzkum NIDM v rámci projektu Klíče pro život.
1/10