Národní institut pro další vzdělávání

Projektové činnosti

Děti v ringu dnešního světa

publikace Děti v ringu dnešního světaV rámci klíčové aktivity Výzkumy vyšla publikace „Děti v ringu dnešního světa“, která shrnuje výsledky unikátního výzkumu „Hodnotové orientace dětí a mládeže ve věku 6 až 15 let“.

Výzkum v rámci projektu „Klíče pro život“ probíhal v letech 2010 a 2011 a realizoval jej Národní institut dětí a mládeže MŠMT. Tazatelé vyzpovídali 2 238 dětí z celé České republiky, které tvořily reprezentativní vzorek. Byl zaměřen na čtyři oblasti – rodinu, školu, kamarády a volný čas, a zkoumal, jakou roli v životě dětí hrají. Cílem šetření bylo zjistit a popsat, jak děti samotné hodnotí různé oblasti života, jak se cítí v rozličných prostředích, jaké jsou jejich hodnoty a životní postoje, jak jsou se svým životem spokojeny, co od něj očekávají a čeho se obávají.

Publikace „Děti v ringu dnešního světa“ přináší řadu zajímavých zjištění, například v čem rodiče ovlivňují své děti, jak se děti v rodinách cítí a co by chtěly v rodině změnit, jak vidí naše děti učitele, co je ve škole baví, a co ne, co jim vadí a co je pro ně důležité, komu se chtějí podobat, čeho chtějí v životě dosáhnout, a další, někdy alarmující závěry.

Výsledky výzkumu jsou určeny odborné veřejnosti a pracovníkům, kteří se věnují dětem a mládeži ve školních družinách, školních klubech, střediscích volného času a v nestátních neziskových organizacích, obohatí však i běžné čtenáře, především rodiče současných českých dětí. Listovat publikací můžete zde.

Publikace je dalším z výstupů národního projektu „Klíče pro život – Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání“ (www.kliceprozivot.cz), jehož realizátory jsou od roku 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Národní institut dětí a mládeže. Jeho klíčové aktivity jsou zaměřeny na organizace zabývající se neformální a zájmovou výchovou a vzděláváním dětí a mládeže a na vzdělávání lidí, kteří s dětmi a mládeží pracují. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vlasta Kohoutová, PR specialistka projektu Klíče pro život