Národní institut pro další vzdělávání

Projektové činnosti

Blýskání na časy?

V rámci projektu Klíče pro život vyšel sborník o výsledcích výzkumu z oblasti průřezového tématu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání „Blýskání na časy? aneb sonda do života dětí ohrožených sociálním vyloučením“.

Výstupy tohoto výzkumu, které shrnuje tato publikace, mohou být  jedním ze základních podkladů pro přípravu vzdělávacích programů využívaných lidmi pracujícími s dětmi a mládeží. Díky novým poznatkům budou moci do svých zařízení a programů snáz integrovat mládež, která jejich služeb dosud nevyužívala, a také budou lépe připraveni na udržování bezkonfliktního klimatu mezi svými svěřenci přicházejícími z nejrůznějšího prostředí. Zjištěná data snad poslouží i široké veřejnosti k porozumění životnímu stylu, problémům a potřebám dětí a mladých lidí ohrožených sociálním vyloučením. Do sborníku můžete nahlédnout zde.

Vlasta Kohoutová, PR specialistka projektu Klíče pro život