Výzkumy

Cílem klíčové aktivity "Výzkumy" je realizovat výzkumná šetření a analýzy ve všech tematických oblastech projektu. Část výzkumů je realizována externími dodavateli a to za odborného dohledu pracovníků našeho výzkumného týmu, ostatní výzkumná šetření realizujeme sami. Cílovou skupinou jsou především děti a mládež a pracovníci s dětmi a mládeží ve volném čase a to ve všech typech organizací.

Výstupy z výzkumů by měly posloužit jako jedno z hlavních východisek pro kolegy z ostatních klíčových aktivit, dále při tvorbě nových vzdělávacích programů, ale i navrhování systémových a legislativních změn v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání.

V tomto příspěvku Vám předkládáme krátké zhodnocení přínosu závěrečné konference projektu Klíče pro život, a to z pohledu samotných účastníků.
14. ledna
Článek přináší fakta o reálném postavení dětí z rodin, které lze u nás označit jako společensky, ekonomicky či kulturně hendikepované. A naznačuje možnosti, jak jim účinně pomoci.
3. prosince
Krátká zpráva o průběhu evaluace.
24. září
V Českém rozhlase Leonardo v pořadu Třetí dimenze byl ve čtvrtek 13. září 2012 hostem garant Výzkumů Miroslav Bocan. S psycholožkou Milenou Novákovou hovořili na téma jak předejít přetěžování dětí v jejich volném čase. Miroslav Bocan také zmínil z…
24. září
Garant klíčové aktivity Výzkumy Miroslav Bocan byl dne 28.srpna 2012 hostem pořadu Čaj pro dva v Českém rozhlasu 2.
13. září
Stanice Českého rozhlasu 1 Radiožurnál v sobotu 11. srpna 2012 odvysílala rozhovor s garantem Výzkumů Miroslavem Bocanem o výzkumu Hodnotové orientace dětí, jehož výsledky jsou shrnuty v nové publikaci Děti v ringu dnešního světa. Výzkum realizova…
16. srpna
publikace Děti v ringu dnešního světaV rámci klíčové aktivity Výzkumy vyšla publikace „Děti v ringu …
16. srpna
Pohled na školu zejména očima žáků a studentů doplněný výsledky výzkumů projektu Klíče pro život
8. srpna
V rámci projektu Klíče pro život vyšel sborník o výsledcích výzkumu z oblasti průřezového tématu Zdravé klima v zájmov…
2. července
Počítač. Na jeho koupi se shodují české děti ve věku od šesti do 15 let, postavené před otázku, co by udělaly s obnosem ve výši 10.000 korun.
29. června