Národní institut pro další vzdělávání

Projektové činnosti

Jako pestrobarevná Duha

Logem poskytovatele vzdělávacího programu Vedoucí dětí a mládeže se všeobecným zaměřením – nad 18 let Duhy je duha. Právě tak pestrý byl profil účastníků a metody, kterými se účastníci vzdělávali na druhé prezenční části v Sázavě od 11. do 13. února 2011.

Podmínkou k pestrobarevnosti prodlouženého víkendu byla otevřenost. Otevřenost v možnosti se účastnit bez nutnosti být členem Duhy, otevřenost lektorů k přizpůsobení či změně metod na základě konkrétních požadavků účastníků.

Největší otevřenost panovala mezi účastníky samotnými – a bylo jí během sobotního programu zapotřebí, protože každý bez výjimky se nevyhnul řízené zpětné vazbě od celé skupiny. Někteří se tak možná dozvěděli od ostatních takové věci o tom, jak působí navenek, které by je nenapadly. To představuje velkou výzvu i pro zkušené pracovníky s dětmi a mládež. Lektoři proto na větší část dne předali žezlo účastníkům a ti si připravili v malých skupinkách tematické vstupy zabývající se různými požadavky na specifické znalosti a dovednosti vedoucího dětí a mládeže z pohledu minimálního kompetenčního profilu. Jednalo se o témata: Multikulturní výchova, Enviromentální výchova, Výchova ke zdraví, Základy prevence, Bezpečnost a legislativa. Na vlastní kůži si tak vyzkoušeli, jak může být nesnadné zaujmout a namotivovat „mladé dospělé“ k tomu, aby se zajímali o zlepšení svého životního stylu, když se neradi nechávají „poučovat“ a připadají si zdraví. Během diskuzí se odehrála zajímavá výměna názorů a zkušeností z praxe na téma tolerance konzumace alkoholu a tabáku a jak s ní zacházet při akcích.

Lektoři nabídli účastníkům během vzdělávacího programu formu spolupráce, která umožnila pracovat na osobním rozvoji každého jednotlivého účastníka. Konzultace nebo chcete-li tzv. coaching se uplatnil např. při zpracování vlastních "miniprojektů" účastníků. Projekty na realizaci menší aktivity pro cílovou skupinu v místě, kde účastníci působí, byly mostíkem mezi teorií a praxí.

V oblasti teorie dostali účastníci množství nových poznatků, které jim pomohou zasadit si některé činnosti, které v terénu vykonávají, do potřebného rámce. Na program se dostala mj. skupinová dynamika, nebo různé způsoby, jakými se lidé učí. Předmětem zájmu byla také osobnost vedoucího, od obecného kontextu až po stanovení osobních cílů rozvoje samotného účastníka. Využití několika způsobů reflexe vedlo účastníky také k tomu, aby si určili cíle, jak a které inovace ze vzdělávacího programu uskuteční v reálné době ve své činnosti.

Nedělní odpoledne bylo celé ve znamení hodnocení. Pozornost se při něm koncentrovala nejen na rovinu individuální, ale také na vyhodnocení vzdělávacího programu jako celku. Účastníci se na závěr ověřování dokázali vyjádřit strukturovaným způsobem k minimálnímu kompetenční profilu a označit váhu, kterou přisuzují jednotlivým znalostem a kompetencím v něm obsaženým.

Dokážete zaujmout mladé lidi? Dokážete zaujmout mladé lidi?

Předměty, které pro účastníky vyjadřují vzděláváníPředměty, které pro účastníky vyjadřují vzdělávání

Hodnocení na závěrHodnocení na závěr