Uznávání neformálního vzdělávání

Cílem klíčové aktivity Uznávání neformálního vzdělávání (UNV) je propojit formy vzdělávání nestátních neziskových organizací (NNO) dětí a mládeže a NNO pracující s dětmi a mládeží, které pracují s dětmi a mládeží celoročně ve volném čase, se vzděláváním v organizacích podobného typu a zajistit tak uznatelnost kvalifikace pracovníků napříč různými právními a organizačními formami. Klíčová aktivita UNV poskytne prostor pro vytvoření vzdělávacích programů samotnými NNO. Základem pro vytváření vzdělávacích programů budou navržené minimální kompetenční profily (MKP). Vzdělávací programy budou ověřeny v NNO. Nutným předpokladem pro udržitelnost vzdělávacích programů je inovativnost myšlenky uznávání neformálního vzdělávání v NNO a nutnost přizpůsobit se trhu práce a potřebám současnosti.


Cílová skupina: pracovníci NNO, kteří pracují s dětmi a mládeží, (zaměstnanci a dobrovolníci)

Výchozí dokumenty UNV:
•Zákon 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání
• Zákon č. 258/2000 Sb. - o ochraně veřejného zdraví a související předpisy
•Zákon č. 68/2009, o zaměstnanosti
• Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
• Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů vyhlášky č. 148/2004 Sb.
• Strategie celoživotního učení ČR (2007)
• Implementační plán Strategie celoživotního učení (MŠMT 2008)

Seriál „Inspirace pro pracovníky s dětmi a mládeží v NNO“ se obrací především na vzdělavatele působící v nestátních neziskových organizacích, jimž nabízí metodický materiál určený zaměstnancům i dobrovolníkům, kteří v těchto sdruž…
27. února
V rámci klíčové aktivity Uznávání neformálního vzdělávání projektu Klíče pro život vyšla poslední publikace Sborník souhrnných p…
6. února
Seriál „Inspirace pro pracovníky s dětmi a mládeží v NNO“ se obrací především na vzdělavatele působící v nestátních neziskových organizacích, jimž nabízí metodický materiál určený zaměstnancům i dobrovolníkům, kteří v těchto sdruž…
31. ledna
Inovované vzdělávací programy a příklady dobré praxe se vám představují v jedné z posledních publikací p…
23. prosince
V novém seriálu příkladů dobré praxe se obracíme především na vzdělavatele nestátních neziskových organizací, jimž nabízíme metodický materiál určený zaměstnancům i dobrovolníkům, kteří v jejich sdruženích pracují s dětmi a mládeží.…
7. prosince
Současná společnost by měla nabízet větší prostor těm, kteří jsou ochotni věnovat čas vlastnímu rozvoji i péči o věci obecné ve snaze o nápravu toho, co je nevyhovující, k rozvoji toho, co je cenné.
16. září
publikace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxeKlíčová aktivita Uznávání neformálního vzdělávání projektu…
16. srpna
Co jsme si to na sebe vymysleli? honí se mi hlavou, když spěchám rovnou z práce na první ze série seminářů, na nichž jsme se jako na pilířích rozhodli postavit vzdělávací program Lektor prevence a první pomoci.
18. července
Jedním z výstupů klíčové aktivity Uznávání neformálního vzdělávání projektu „Klíče pro život &nda…
13. července
V rámci aktivity Uznávání neformálnho vzdělávání projektu Klíče pro život vrcholí fáze praktického ověřování vzdělávacích programů navržených různými neziskovými organizacemi. Následující článek přináší reflexi jednoho z nich.
11. července