Průběžné vzdělávání

Průběžné vzdělávání má v systému vzdělávání specifické místo. Probíhají zde akce DVPPzv zaměřené na jednotlivé tematické oblasti, které budou inovovány a rozšířeny o evaluační nástroj (KK). Realizace DVPPzv je plně v kompetenci NIDM.

Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci školských zařízení (SVČ, ŠD a ŠK) a pracovníci NNO pracující s dětmi a mládeží.

Průběžné vzdělávání, je realizováno dle §10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků (Průběžné vzdělávání) a dále vede k prohlubování kvalifikace ve smyslu § 230 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Další související právní předpisy jsou:
- Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
- Zákon č. 262/2006, zákoník práce, v platném znění
- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
- Vyhláška č. 106/2001, o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, v platném znění


Jedenáctá  část příkladů dobré praxe, které jsou dílčím výstupem aktivity Průběžné vzdělávání projektu Klíče pro život.
27. prosince
Poslední čtveřice vybraných programů z nabídky příkladů dobré praxe představených v rámci odbornostních setkání Průběžného vzdělávání projektu Klíče proživot.
27. prosince
Současný mediální svět je přeplněn informacemi, ve kterých je opravdu těžké se orientovat. Mediální výchova napomáhá dětem poznávat svět informačních technologií především z hlediska jejich možností – a to tím, že je budou praktick…
19. prosince
Vzhledem k současnému neutěšenému vztahu dětí a často i rodičů k pohybové aktivitě a sportu je záhodno pokusit se do programu táborů zahrnout motivaci ve prospěch této důležité složky zdravého životního stylu. Motivace musí probíhat prom…
17. prosince
Vytvoření rozměrných keramických kachlů na téma Živly mentálně postiženými autory. Následná výstava společně s velkoformátovými fotografiemi Jindřicha Štreita včetně vernisáže. Uskutečnění výstav na dalších místech v republice.
10. prosince
Tábor Od kaluže k opici byl zaměřen na evoluci a spojení s přírodou. Cílem bylo aktivní začlenění všech účastníků tábora do celotáborové hry. Poznání vývojové řady (evoluce – třesk, buňky, voda, dinosauři…).
9. prosince
Poslední dvoudenní setkání realizačního týmu KA Průběžné vzdělávání proběhlo v Dětenicích.
9. prosince
Vzhledem k současnému neutěšenému vztahu dětí a často i rodičů k pohybové aktivitě a sportu je záhodno pokusit se do programu táborů zahrnout motivaci ve prospěch této důležité složky zdravého životního stylu. Motivace musí probíhat promyšleně, ne…
6. prosince
Vzhledem k současnému neutěšenému vztahu dětí a často i rodičů k pohybové aktivitě a sportu je záhodno pokusit se do programu táborů zahrnout motivaci ve prospěch této důležité složky zdravého životního stylu. Motivace musí probíhat prom…
1. prosince
Desátá  část příkladů dobré praxe, které jsou dílčím výstupem aktivity Průběžné vzdělávání projektu Klíče pro život.
28. listopadu