Národní institut pro další vzdělávání

Projektové činnosti

Porovnávání nástrojů

Zajímavý výstup z ověřování certifikovaných systémů a nástrojů na organizacích poskytujících zájmové a neformální vzdělávání. Souhrn.

(Klíče pro život) Po analýze cílových skupin se tým Standardizace zaměřil především na diskuzi s týmem zástupců aktivních organizací (především z řad středisek volného času a nestátních neziskových organizací). Na prvním workshopu jsme otevřeli téma kategorizace organizací poskytujících zájmové a neformální vzdělávání. Výstupem byla stručná mapa shodných řídících a podpůrných procesů v organizacích. Hlavní procesy (různé druhy činností zaměřené na výchovu a vzdělávání jsme pro jejich pestrost i pro rozličné definování) dále nečlenili.


Po dotazníkovém šetření k upřesnění těchto procesů a osob, které jsou za ně zodpovědné (kompetentní), určíme ve spolupráci s konzultanty standard těchto procesů a způsoby jejich měření. Zde využijeme výstupy z ověřování certifikačních systémů a nástrojů, o kterém jsme již psali a nyní je můžeme doplnit srovnávací tabulkou (viz. příloha).


Děkujeme všem zúčastněným organizacím za ochotu a nadšení pro danou věc.


Mgr. Miroslav Beran
Garant standardizace
Národní institut dětí a mládeže
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Sámova 3, Praha 10
Tel: 246 088 223
www.nidm.cz
www.kliceprozivot.cz