Národní institut pro další vzdělávání

Projektové činnosti

Podpora jakosti řízení organizace a její určení

Standardizace na konci roku 2009 a téma jakosti v důležitých odkazech.

Pro koho je určená aktivita Standardizace organizací zájmového a neformálního vzdělávání?


Na řešení této otázky nám odpoví výstupy z právě konané Analýzy cílových skupin. Sběr dat probíhá od samého začátku projektu a to především prostřednictvím dotazníkového šetření, procesní analýzy a analýzy evaluačních nástrojů. V lednu roku 2010 budou na těchto stránkách volně dostupné zprávy k tomuto tématu.


Při získání potřebných dat a dotazování často zaznívaly pojmy jako kvalita/jakost, systémy hodnocení apod. Rádi bychom Vám tedy nabídli několik odkazů na odborné články a portály k tomuto tématu:

Mezi současné přístupy k zabezpečování kvality/jakosti můžeme zařadit:

a) Plnění legislativy
- normy ISO pro systémy managementu kvality

b) Přístupy TQM (Total Quality Management - z tohoto přístupu vychází například Model CAF - Common Assessment Framework – společný hodnotící rámec. Jedná se o volně šiřitelný nástroj napomáhající organizacím veřejného sektoru.

Odkazy: Pracovní skupina pro inovaci veřejných služeb (v aj) www.eipa.nl, Aplikační příručka Modelu CAF pro školy (verze 2007), účastníci modelu CAF (v ČR do roku 2009). V tomto roce má být zveřejněna aktualizovaná příručka CAF 2009 (dle České společnosti pro jakost, ČSJ).


o Rozvíjení zásad managementu kvality
o Modely cen
o Filosofie Six Sigma odkaz


c) Využití moderních metod a jejich kombinací

o Balanced Scorecard
o Benchmarking odkaz
o Příklady dalších metod, užívaných především ve výrobním prostředí:


- FMEA (analýza druhů a důsledků poruch)
- Metoda FTA (analýza stromu poruch)
- POKA-YOKE (metoda zaměřená na včasné odhalení chyb a následné zabránění jejich následkům)

Všechny zmiňované systémy vycházejí z principů managementu jakosti, užívaném u komerčních organizací. Jelikož však výstupem těchto subjektů byly produkty a ne služby (např. vzdělávací programy) došlo k jejich modifikaci. Naším záměrem je rozšířit tuto modifikaci o oblast zájmového a neformálního vzdělávání.
Odborné články k tomuto tématu publikoval pan Stanislav Michek na portálu old.rvp.cz.

V následujících měsících se zaměříme na získávání informací a zkušeností z přípravy vybraných cílových organizací na zavedení některých z výše uvedených hodnotících systémů a posouzení jejich přínosů.

Těšíme se na spolupráci
Mgr. Miroslav Beran


Odborný garant standardizace
miroslav.beran@nidm.cz
telefon: 246 088 223

www.nidm.cz

www.kliceprozivot.cz