Národní institut pro další vzdělávání

Projektové činnosti

Ověřování evaluačních systémů a nástrojů

Začali jsme další krok rozpoznání možností tvorby standardu. Jde konkrétně o ověřování evaluačních systémů a nástrojů.

(Klíče pro život) V současné době existuje mnoho nástrojů pro hodnocení organizací z hlediska jakosti řízení. Mezi nejrozšířenější patří ISO 9001, Model excelence EFQM a Model CAF. Jen nepatrné procento jich však bylo kdy aplikováno na organizacích poskytujících zájmové a neformální vzdělávání. Naším cílem je tedy zjistit, které nástroje by pro náš účel byly použitelné, oslovit organizace, které je mají zavedené nebo je chtějí zavádět a získat od nich dostatečné informace o výhodách či nevýhodách jejich užívaní.
Po komunikaci se zástupci cílových organizací (Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže, Česká rada dětí a mládeže) a subjektů, které se aktivně přihlásily ke spolupráci, byly v rámci České republiky vybrány tyto organizace.


• Středisko volného času Lužánky, Brno
• Dům dětí a mládeže Déčko, Náchod
• Dům dětí a mládeže Praha 8
• Občanské sdružení Kadet, Třebíč
• Česká rada dětí a mládeže
• Pionýr


Za úspěch považujeme vyjednání možnosti ověřování v šesti organizacích oproti původně plánovaným dvou. Rádi bychom vyhověli všem organizacím, které měly o tuto činnost zájem, ale není to možné z hlediska finančního ani časového.
Zároveň se nám podařilo rozšířit ověřování hned na 4 nástroje podpory jakosti řízení.


• Common Assessment Framework (CAF, Společný hodnotící rámec) www.npj.cz
• Model START systému EFQM www.efqm.org
• Systém ISO 9001
• Interní audit


Na základě zadávacího řízení tuto činnost zabezpečují zkušení konzultanti ze společnosti CERT Kladno, s.r.o.
Po nestandardně krátkém čase (3 měsíce) získáme zhodnocení těchto nástrojů a jejich funkčnosti v těchto organizacích. Tyto zkušenosti budou zaměřeny především na zavádění uvedených nástrojů a praktické otázky vzhledem ke specifičnosti jednotlivých organizací poskytujících zájmové a neformální vzdělávání.
Získané výsledky budou diskutovány se zástupci cílových skupin například v pracovních dílnách a stanou se základem pro vytvoření autoevaluačního nástroje. O tomto tématu budete informováni v dalších článcích, nebo v případě zájmu můžete kontaktovat odborného garanta klíčové aktivity Standardizace.
Děkujeme všem zúčastněným organizacím za ochotu a nadšení pro danou věc.


Mgr. Miroslav Beran
Garant standardizace
Národní institut dětí a mládeže
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Sámova 3, Praha 10
Tel: 246 088 223
www.nidm.cz
www.kliceprozivot.cz