Podpora informačního systému pro mládež

Cílem této klíčové aktivity je zvýšení kvality poskytovaných služeb v Informačních centrech pro mládež (dále jen ICM), zvýšení povědomí mládeže a celé společnosti o Informačním systému pro mládež v ČR a v EU, podpora informovanosti mládeže, rozvoj klíčových kompetencí pracovníků ICM, ale i nepřímá podpora klíčových kompetencí dětí a mládeže.

ISM - informace o síti Informačních center pro mládež v České republice

I-KATALOGY - zajímavá databáze kontaktů nejen pro pracovníky Informačních center pro mládež.

REMIX - Regionální mix informací - internetový časopis nejen pro mládež ze všech krajů ČR. Každý měsíc se můžete těšit na nové téma.

Informační centrum pro mládež
25. listopadu
Informační centrum pro mládež
25. listopadu
Informační centrum pro mládež
25. listopadu
informační centrum pro mládež
25. listopadu
ústavní péče
11. listopadu
ústavní péče
11. listopadu
náhradní rodinná péče
11. listopadu
Zdravotní pojišťovna
10. listopadu
Zdravotní pojišťovna
10. listopadu
zdravotní pojišťovna
10. listopadu