Participace

Pracujete ve školní družině, školním klubu, středisku volného času nebo nestátní neziskové organizaci s dětmi a mládeží? A navíc se zajímáte o participaci?

Na těchto stránkách Vám přinášíme aktuální informace z oblasti participace v rámci projektu Klíče pro život (KPŽ). Vzdělávání v oblasti průřezových témat je součástí tzv. průběžného vzdělávání, které je realizováno na základě vyhlášky č.317/2005 Sb., jako Studium k prohlubování odborné kvalifikace podle § 10 Průběžné vzdělávání.

ROZCESTNÍK - informace jsou rozděleny do několika podkategorií. Co ve které kategorii najdete se dozvíte zde:

CÍLE A VÝSTUPY - přehled cílů a realizovaných výstupů
REALIZACE - krátké zprávy z již realizovaných akcí či kurzů, fotky
INFO Z TERÉNU - informace o akcích, publikací ..., které nejsou součástí projektu KPŽ
NAŠI PARTNEŘI - přehled spolupracujících organizací
KONTAKTY - kontakt na garant průřezového tématu Participace a informovanost, cesta k aktivnímu občanství
ZKRATKY A POJMY - přehled zkratek a pojmů, které jsou používány v rámci projektu KPŽ - oblast participace

Rozhovor s redaktorkou časopisu Parlamenťák o její cestě dětskými a studentskými parlamenty i o tom, jak dnes působí Národní parlament dětí a mládeže.
31. října
Další číslo úspěšného časopisu Parlamenťák...  
1. října
Participace – fráze? Neuskutečnitelný sen? Zaklínadlo pro hodnotící komise? Nebo dokonce skutečná šance pro účast mladých lidí na tom, co se jich opravdu týká?
31. srpna
Slovo participace se vnímá pomalu jako zaklínadlo. Participační projekty procházejí grantovými komisemi hladce. Proč nám vlastně o participaci jde?
7. srpna
Další číslo časopisu Parlemenťák mapuje situaci v oblasti parlamentů dětí a mládeže v České republice. Navíc si v něm můžete přečíst také článek o vzdělávacím programu Romeo a Julie (bez špatného konce), který je realizován v rámci projektu Klíče …
11. července
Konec školního roku je pro mnohé kolegy ze SVČ, ŠD, ŠK a NNO ve znamení ukončení pilotáže vzdělávacích programů v rámci průřezových témat. 
29. června
Cílem státní politiky v oblasti participace je vytvářet podmínky a širokou nabídku zapojení mladé generace do veřejného a společenského života.
28. dubna
V rámci tvorby a pilotáže vzdělávacích programů v oblasti průřezových témat vyvrcholí dne 10.4.2012 soutěž v debatování, která je realizována v rámci průřezového tématu participace. Soutěž se uskuteční v Chebu v kultruním domě Svoboda.   …
2. dubna
Česká televize v rámci pořadu Zprávičky zařazuje do vysílání pravidelně také studio Miniparlament. Co je miniparlamen…
2. dubna
Co nového v rámci klíčové aktivity Systém vzdělávání - průřezová témata?
29. března