Multikulturní výchova

Multikulturní výchova je jedním z atraktivních témat projektu Klíče pro život. Následující článek se na toto téma dívá ze širšího kontextu.
13. března
Jak vypadá skutečný český rasismus? Můžeme se mu bránit a pokud ano - jak? Co k tomu nabízí projekt Klíče pro život? 
16. února
Závěrečná zpráva za průřezové téma Multikulturní výchova.
13. února
Napoví nám už sám název – slovo synagoga se odvozuje od řeckého slova pro shromáždění (συναγωγη, synagógé). Jde o židovskou modlitebnu, která má však více účelů.
10. října
Mešita (arabsky masžid) je místo uctívání, kde se muslimové, následovníci islámu, modlí. Slovo „masžid“ v arabském jazyce má původ ve slově „sažada“, což znamená „položit čelo na zem“, a má vztah k modlitbě.
10. října
Vietnamské děti neslaví svůj svátek 1. června jako děti české, ale až na podzim, za úplňku 15. dne 8. měsíce dle lunárního kalendáře. V tento den, kdy je měsíc nejkulatější a nejjasnější, oslavovali kdysi lidé ve Vietnamu sklizeň, předpovídali příští…
10. října
Hlavním posláním Jihomoravské rady dětí a mládeže (JRDM) je podporovat ve smyslu „Úmluvy o právech dítěte“ zájmy dětí a mládeže, …
2. září
Občanské sdružení Altus si při svém vzniku v roce 1999 dalo do vínku motto: „Život se neměří na dny, ale na skutky&ldquo…
2. září
Přehled realizátorů vzdělávacích programů za kraj Jihomoravský, Karlovarský, Pardubický a Ústecký.
2. září
Mezi průřezovými tématy, kterým se věnuje vzdělávání v rámci projektu Klíče pro život, je i "multikulturalita". Téma módní i výbušné. Oč vlastně jde - nebo má jit?
17. srpna