Mediální výchova a medializace

Konference s názvem „Média a demokracie“ byla organizována nadací Forum 2000 na konci října 2012 v Praze. Posláním Fora 2000 je jít ve šlépějích Václava Havla a naplňovat jeho odkaz v podpoře demokratických hodnot a lids…
2. listopadu
Pod tímto provokativním názvem se konala jedna z hlavních panelových diskusí Fora 2000. A my jsme byli u toho.
31. října
Následující článek je příspěvkem k mediální výchově, která představuje dnes významnou výzvu jak pro formální, tak pro neformální vzdělávání. Zpracoval Jiří Zajíc
30. října
Článek o mediálním chování dětí využívající výsledky výzkumy projektu Klíče pro život.
27. června
Mediální výchova je jednou z aktivit projektu NIDM Klíče pro život. Následující článek zasazuje problematiku mediální výchovy do širšího antropologického rámce.
30. března
Občanské sdružení Altus si při svém vzniku v roce 1999 dalo do vínku motto „Život se neměří na dny, ale na skutky“. Zabývá se především organizováním akcí pro děti, mládež a veřejnost, provozuje pravidelné internetové zpravodajství, or…
1. března
    S ChrastParkem jsme sice ušli za poslední 3 roky kus cesty, ale přesto máme neustále potřebu zlepšovat se. Proto jsme 18. ledna 2012 navštívili workshop školních časopisů pořádaný občanským sdružením Abeceda a Čtenářskou gramotn…
1. března
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy je největším střediskem volného času v Praze a s šedesátiletou tradicí patří mezi nejstarší d…
18. ledna
Lokacer je občanské sdružení, jehož prvořadým zájmem je systémová podpora v oblasti kultury a cestovního ruchu, spolupráce …
18. ledna
Dům dětí a mládeže České Budějovice, jehož zřizovatelem je Jihočeský kraj, se věnuje přípravě a organizaci volnočasových akti…
18. ledna