Inkluze dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

I v naší republice se již připravuje Národní akční plán inkluzívního vzdělávání a slovo inkluze, integrace  je slyšet daleko více, než v dobách minulých. Co to vlastně znamená v praxi? Jak pracovat se žáky, kteří mají handicap,…
13. listopadu
Pomozme dětem žijícím v rodinách, kde dochází k domácímu násilí. Je přece třeba všímat si dítěte, jak se chová ve škole, ve školní družině nebo na výletech a  v době volného času. Je možné rozpoznat určité symptony, které doklá…
27. září
V posledních letech se stále častěji hovoří o nutnosti integrace a inkluze v České republice. Pojmy integrace a inkluze se objevují v ČR od 90. let 20. stol., v Evropě již od 70. let 20. stol. V dnešní době se  vedou …
6. srpna
  Nacházím se ve školní družině při ZŠ Habrmanova v České Třebové. Právě zde probíhá pilotáž vzdělávacího programu „Kroužek výtvarných technik pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami“, který vede Lenka Elblo…
5. června
Zvířátka pro všechny - vzdělávací program, který osloví snad každého. Ing. Mgr. Bc. Jiřina Čížková, volnočasová pedagožka  Domu dětí a mládeže  Liberec, je realizátorkou a zároveň vedoucí pilotáže projektu v rámci průřezového tématu…
24. května
Většina z nás jistě zaregistrovala Novelu zákona o sociálně právní ochraně dětí, která  zavádí převratné změny.Vláda tuto Novelu zákona schválila v prosinci 2011. Stát v příštích letech zruší kojenecké ústavy a utlumí činnost dětský…
23. května
O projektu Klíče pro život se již potřetí hovořilo v pořadu ČT1 Sama doma. Ve středu 25. dubna 2012 byla jeho hostem…
26. dubna
Seznámení s metodickou publikací o různých možnostech a cestách k začleňování menšin do života největšího výchovného hnutí na světě. Zajímavá inspirace i v rámci aktivity Inkulze dětí se speciálními vzdělávacími potřebami projektu Klíče pro život.…
3. dubna
Proč jsem vlastně v DDM Ústí nad Labem a právě v keramickém kroužku? Přijela jsem se podívat, jak probíhá pilotáž vzdělávací programu v průřezovém tématu „Inkluze dětí se speciálními vzdělávacími potřebami“ z proj…
29. března
Při vysílání jubilejního dvoustého dílu pořadu Supermáma v Metropol TV byly Klíče při tom. V pátek 9. 3. 2012 přijaly pozvání do studia Danuše Netolická, garantka průřezového tématu Inkluze dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, Martina Kučer…
12. března