Národní institut pro další vzdělávání

Projektové činnosti

Týden dobrovolnictví v ČR

Během Evropského roku dobrovolnictví (ERD) se uskuteční ve všech členských státech EU množství akcí, konferencí, prezentací a ukázek dobrovolnické praxe a jiných aktivit. Jednou z těchto akcí je turné, tzv. Týden dobrovolnictví.

EYV TOUR - 31. 10. – 7. 11. 2011


Zástupci Evropské komise navštěvují od ledna 2011 každý členský stát EU na dobu jednoho až dvou týdnů a ve spolupráci s národními koordinačními týmy organizují v hlavním městě každé země setkání, diskuse, workshopy a jiné aktivity poskytující účastníkům příležitosti:
Týden dobrovolnictví se v České republice koná v termínu 31. 10. – 7. 11. 2011 a poskytne prostor pro prezentaci všech forem dobrovolnictví a diskusi mezi dobrovolníky a širokou veřejností. V tomto týdnu bude také vrcholit mediální kampaň.


Program Týdne dobrovolnictví v ČR
Během jednoho týdne se v centru Prahy budou prezentovat neziskové organizace, které se zabývají nějakou formou dobrovolnické činnosti v různých oblastech (zdravotnictví, sociální služby, kultura, sport, děti a mládež, životní prostředí apod.). Tato centrální akce bude doplněna řadou dalších v regionech.
Nosnými tématy prezentací, diskusí, seminářů, mini konferencí a workshopů budou: formy dobrovolnictví, propagace dobrovolnictví, mezinárodní rozměr dobrovolnictví, legislativa, kvalita dobrovolnictví a metodická podpora organizací i dobrovolníků, ocenění dobrovolníků a další.
V rámci doprovodného programu se bude konat několik představení a koncertů pro veřejnost.
Hlavním organizátorem této akce je Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy.