Výchova k dobrovolnictví

Pracujete ve školní družině, školním klubu, středisku volného času nebo nestátní neziskové organizaci s dětmi a mládeží? A navíc se zajímáte o dobrovolnictví?

Na těchto stránkách Vám přinášíme aktuální informace z oblasti dobrovolnictví v rámci projektu Klíče pro život (KPŽ). Vzdělávání v oblasti průřezových témat je součástí tzv. průběžného vzdělávání, které je realizováno na základě vyhlášky č.317/2005 Sb., jako Studium k prohlubování odborné kvalifikace podle § 10 Průběžné vzdělávání.

 

ROZCESTNÍK - informace jsou rozděleny do několika podkategorií. Co ve které kategorii najdete se dozvíte zde:

CÍLE A VÝSTUPY - přehled cílů a realizovaných výstupů
REALIZACE - krátké zprávy z již realizovaných akcí či kurzů, fotky
INFO Z TERÉNU - informace o akcích, publikací ..., které nejsou součástí projektu KPŽ
NAŠI PARTNEŘI - přehled spolupracujících organizací
KONTAKTY - kontakt na garanta průřezového tématu Výchova k dobrovolnictví
ZKRATKY A POJMY - přehled zkratek a pojmů, které jsou používány v rámci projektu KPŽ - oblast dobrovolnictví
 

Skautský tým Veverky a Veverčáci z Opočna byl oceněn v 1. ročníku soutěže Brána k druhým.
31. prosince
O mladých lidech, kteří rozdávali naději přírodě a lidem Zakarpatska.
5. prosince
Rozhovor s členy týmu oceněného v soutěži Brána k druhým.
3. prosince
Co zůstalo za Evropským rokem dobrovolnictví 2011?
28. listopadu
Jedním z týmů soutěže Brána k druhým, kterému vstup do vítězné pětice unikl jen o vlásek, je Studentský dobrovolnický klub ADRA Frýdek-Místek.
31. října
Do soutěže Brána k druhým se zapojily také skautky ze Šumperka.
31. října
O jednom z týmů soutěže Brána k druhým a jeho projektu Povídej mi.
30. října
V půli října odstartuje nový projekt České rady dětí a mládeže pod názvem „72 hodin – Ruku na to!“. Půjde v něm o tři dny plné dobrovolnických aktivit, jež proběhnou po celé naší republice ve dnech 12.–14. října 2…
25. září
Následující článek se zabývá důvody, pro které je výchova k dobrovolnictví projektu Klíče pro život důležitou nabídkou pro rozvoj občanské společnosti i pro samotné dobrovolníky.
30. července