NIDM » Projekty »

Realizace projektů

Národní institut dětí a mládeže společně s Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy od 1. dubna 2009 realizují národní projekt s názvem:

Klíče pro život - Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání.

Cílem projektu je výrazné posílení celoživotního vzdělávání lidí pracujících s dětmi a mládeží a hlavně zkvalitnění systému podporujícího trvalý a udržitelný rozvoj zájmového a neformálního vzdělávání.

Od 1. června 2011 realizuje NIDM projekt pro podporu talentované mládeže v oblasti přírodních věd PERUN - Péče, rozvoj a uplatnění nadání.

Základem je zejména informační, výukový a vyhodnocovací systém a Střediska podpory nadání (SPONY).

Od 1. října 2012 odstartoval nový projekt s názvem K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání. Realizátory jsou Ministerstvo školsví, mládeže a tělovýchovy spolu s Národním institutem dětí a mládeže. Cílem projektu je nastartovat kvalitativní změny v nestátních neziskových organizacích a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání jako zásadní trend pro trvale udržitelný rozvoj neformálního vzdělávání, včetně zájmového.

Podrobnosti o aktuálním dění v projektu najdete zde.

 

Cílem projektu PERUN je založit v ČR systém pro vyhledávání a podporu zájemců o přírodovědné a technické obory…
Základem systematické práce je analýza aktuálního stavu. NIDM realizuje i v rámci projektu různá šetření, na jejichž základě vznikají výzkumné zprávy, které jsou publikovány v Národním registru výzkumů dětí a mládeže. Tyto zprávy jsou východiskem pro…
Časopis tvoří 14 mladých lidí ze všech krajů České republiky, kteří se snaží informovat mládež o různých tématech hlavně na krajské úrovni. Kromě psaných článků zde najdete i fotky a videa z různých akcí.
Mladí lidé se chtějí bavit, studovat, cestovat, prostě žít online. I-katalogy jim poskytují základní databáze akcí, zajímavostí, organizací, úřadů, ... z jednotlivých krajů celé ČR. Na mapě jsou zobrazeny aktivní body jednotlivých akcí, které po kle…
Řada vzdělávacích akcí má e-learningovou podporu pro distanční vzdělávání. Pro tuto podporu jsme využili learning management system Moodle.
Na tomto webu najdete nabídku aktuálních vzdělávacích akcí, u každé z nich můžete vyzkoušet stav svých znalostí, dovedností, postojů a podle toho se na akci přihlásit. Každý z Vás zde může mít vlastní vzdělávací portfolio.