NIDM » Projekty »

Příprava projektů

Pro úspěšnou realizaci je třeba důkladně projekt připravit. V rámci přípravy projektů se snažíme prostřednictvím různých výzkumných šetření zjistit aktuální stav a potřeby zainteresovaných cílových skupin. Na základě závěrů těchto materiálů pak zpracováváme v souladu s prováděcími přiručkami operačního programu projektovou dokumentaci.

V této rubrice najdete vybrané materiály z přípravné fáze realizace tří největších projektů Klíče pro život (KPŽ), Péče, rozvoj a uplatnění nadání (PERUN) a Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání (K2).

 

Už za tři měsíce, v říjnu, odstartuje nový projekt  s názvem K 2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání.
S využitím finančních prostředků OP VK byla zpracována analýza legislativního prostředí aktivit s dětmi a mládeží.
V roce 2008 byl realizován výzkum na téma "Právní analýza dokumentů vztahujících se k dětem a mládeži". Obsah a dílčí výsledky výzkumu najdete v přiloženém souboru.
V rámci TP OPVK realizuje NIDM několik výzkumů v oblasti práce s dětmi a mládeží. NIDM uspořádal 6. 11. 2008 seminář, na kterém nejen informoval o stavu výzkumů v ČR, ale díky hostům i ze Slovenska.