Projekty

logo_ESF

Od ledna 2007 se začaly v NIDM připravovat projekty s využitím financí ESF. Projekty jsou zaměřeny na oblast práce s nadanými a talentovanými dětmi a na oblast zájmového a neformálního vzdělávání.

Každý projekt prochází nejprve přípravnou fází a potom realizační. Přehled aktivit v rámci přípravy  projektů najdete v rubrice Příprava projektů.

Od 1. 10. 2012 odstartoval projekt K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání. Realizátory jsou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy spolu s Národním institutem dětí a mládeže. Prezentaci tohoto projektu najdete na adrese: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/k2-kvalita-a-konkurenceschopnost-v-neformalnim-vzdelavani.

NIDM dále realizuje:

V rubrice Realizace projektů najdete několik vybraných výstupů z probíhajících projektů.

 


PROJEKTY Projektové činnosti
13. listopadu
Projekt PERUN - Péče, rozvoj, uplatnění nadání
Cílem projektu PERUN je založit v ČR systém pro vyhledávání a podporu zájemců o přírodovědné a technické obory…
PROJEKTY Projektové činnosti
6. srpna
K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání
Už za tři měsíce, v říjnu, odstartuje nový projekt  s názvem K 2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání.
PROJEKTY Projektové činnosti
16. prosince
Výzkumy slouží jako odrazový můstek pro realizaci aktivit
Základem systematické práce je analýza aktuálního stavu. NIDM realizuje i v rámci projektu různá šetření, na jejichž základě vznikají výzkumné zprávy, které jsou publikovány v Národním registru výzkumů dětí a mládeže. Tyto zprávy jsou východiskem pro…
PROJEKTY Projektové činnosti
16. prosince
Regionální časopis REMIX
Časopis tvoří 14 mladých lidí ze všech krajů České republiky, kteří se snaží informovat mládež o různých tématech hlavně na krajské úrovni. Kromě psaných článků zde najdete i fotky a videa z různých akcí.

NIDM »

Projekty