Osobní kompetenční portfolio

Vyplňování Osobního kompetenčního portfolia

Osobní údaje

Jméno a příjmení, titul:
Kontakt:
Pozice, na které působím/jsem působil/a*
*Dle vybrané pracovní pozice se Vám následně zobrazí odborné znalosti a dovednosti z minimálních kompetenčních profilů.
Další osobní údaje

1. Kompetence (znalosti a dovednosti)

I. Odborné znalosti a dovednosti:

II. Přenositelné kompetence:

Počítačová způsobilost

Způsobilost k řízení osobního automobilu

Numerická způsobilost

Ekonomické povědomí

Právní povědomí

Jazyková způsobilost v češtině

Jazyková způsobilost v angličtině

Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

Další

III. Měkké kompetence:

Efektivní komunikace a prezentace

Kooperace (spolupráce)

Vedení lidí (leadership)

Kreativita

Celoživotní učení

Další

2. Pracovní zkušenosti a praxe i z oblasti dobrovolnických aktivit

Přidat řádek

3. Vzdělání, odborná příprava, kurzy a zájmové aktivity

a) oblast formálního vzdělávání

Přidat řádek

b) oblast neformálního a zájmového vzdělávání

Přidat řádek

4. ReferenceNápověda k vyplňování