X

Národní institut pro další vzdělávání

NIDV

Při plánování svého rozvoje a života vůbec je důležité vědět tři věci – kde jsem teď (co už jsem zvládl a jak mi to šlo), kam se chci dostat a co mne tam táhne, no a konečně – jak se tam dostanu?

Na těchto stránkách najdete mnoho podnětů a aktivit, které vám pomohou si všechno to důležité ujasnit a přehledně zapsat, zakreslit, nebo jinak zaznamenat. To vám pak usnadní další kroky i rozhodování v obtížných okamžicích.

  • Na stránce Sebepoznání najdete aktivity zaměřené na vaši osobnost, silné stránky a kompetence (Chci vědět více o kompetencích!).
  • Stránka Motivace, hotdnoty a potřeby je o vašich přáních, o tom, co je pro vás důležité a jaká je vaše motivace věci dělat – co vás žene dopředu.
  • Cíl, plán, cesta ke změně je o uplatnění vašich motivací a silných stránek na vaší jedinečné životní cestě. Pomůže vám naplánovat změny a dosažení vašich cílů.

Jednotlivé stránky Vám nabízejí ochutnávku z metod, které byli vybrány z publikace vytvořené v rámci projektu K2 s názvem METODIKA – kompetence, kvalita, kvalifikace, (sebe)koncepce pro NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ.

  „Každý člověk je osobností, ale lidé se liší stupněm své osobnostní zralosti a způsobilostí zvládat úkoly života.“  Vladimír Smékal