X

Národní institut pro další vzdělávání

NIDV

Sebepoznání

Tento kurz nabízí účastníkům reflektovanou zkušenost v oblasti sebepoznání, rozšiřuje znalosti účastníků z psychologie osobnosti, motivace a sociální psychologie a rozvíjí jejich dovednosti v přípravě a realizaci metod zaměřených na plánování osobního rozvoje a vedení reflexe rozvojových aktivit. Každý účastník bude mít možnost některou z aktivit vést, ostatní pak zažije v roli účastníka. Z obojího bude získávat zkušenosti nezbytné k tomu, aby byl schopen následně daný typ aktivit vést.

Každý je génius. Ale pokud budete posuzovat rybu podle její schopnosti vylézt na strom, bude celý svůj život žít s vědomím, že je neschopná.“

Albert Einstein

Vyzkoušejte si vybranou aktivitu.

Filmový snímek:

Ke stažení zde.
 

Vzpomeňte si na události, situace, zážitky, místa, prostředí, momenty, vztahy s lidmi, atd., které ovlivnily směřování vašeho rozvoje a osvojování si kompetencí.Cílem aktivity je vést účastníky ke vzpomínkám na činitele, které formovaly jejich dosavadní rozvoj a učení. 

Události rozdělte do tří částí vašeho života:

 • 1/3 – vzdálená minulost,
 • 2/3 – bližší minulost (několik let),
 • 3/3 – blízká minulost, skoro přítomnost vašeho života.

Z každé třetiny zaznamenejte alespoň pět nejdůležitějších událostí prostřednictvím symbolů/obrázků/hesel/popisků do jednotlivých filmových smínků.

Téma důležitých událostí pro směřování rozvoje je obsahem aktivity, formou pak „filmový snímek“. Tuto metodu lze samozřejmě využít i pro jiná témata. Podobně řada dalších technik (např. Strom, Kolo rovnováhy atd.), které budou v metodice uvedeny, je podobnou formou, kterou lze naplnit obsahem dle potřeby, samozřejmě s ohledem na možnosti a omezení metody.

Velmi důležitá poznámka: Techniky, otázky a témata, která budou uvedena především u reflexe, ale i zpětné vazby, u této aktivity i aktivit následujících, jsou pouze návrhem, jednou z možností. Je možné vybrat jen některé otázky/techniky, přidat další atd. Výběr je zodpovědností „školitelů“, případně ve spolupráci se školitelem, aby byla zachována návaznost jednotlivých aktivit. Dle potřeby (velikost skupiny, zkušenost účastníků, atmosféra ve skupině, časové možnosti) je vhodné též volit sdílení např. jen ve dvojicích či v malých skupinách.

Reflexe:

 • Účastníci v rámci celé skupiny nebo v menších skupinách (dle počtu účastníků) sdílejí to, co považují za důležité. „Lektoři“ zdůrazní, že míra otevřenosti je na každém z nich.
 • Možnost doptat se ostatních na něco z jejich filmového životního snímku.
 • Účastníci se v menších skupinách společně zaměří na podobné životní okamžiky, pokusí se najít jejich společné rysy.

Zpětná vazba:

 • Jak se vám pracovalo? Existují otázky nebo instrukce, které mohou pomoci účastníkům při tvorbě snímku?
 • Jak lze dále s informacemi ze snímku při plánování osobního rozvoje pracovat? 

 

Můj strom:

Ke stažení zde.

Cílem této aktivity je nahlédnout na sebe sama jako na člověka, který sobě a druhým leccos přináší, který je v různých činnostech úspěšný, a rozvíjet schopnost tyto klady pojmenovat. Zároveň si uvědomíte a popíšete, jaké silné stránky tento prospěch a úspěch přinášejí. Každý člověk má dobré vlastnosti a je cenný.

K jednotlivým částem stromu popřemýšlejte nad vybraným tématem a zapište si k nim v heslech to, o čem jste přemýšleli.

 

Témata pro části stromu:

 • Kořeny = vše, z čeho v životě čerpám – energii, motivaci, inspiraci, dovednosti…
 • Kmen = moje stabilita – v čem si věřím, co umím, co se mi daří, co vždy zvládnu…
 • Větve = mé úspěchy – v čem jsem na sebe opravdu hrdý, co se mi na sobě nejvíce líbí, v jakých činnostech vynikám…
 • Koruna = co na mně vidí ostatní – za co mne ostatní chválí, co se jim na mně líbí, v čem mne oceňují, v čem se na mne mohou spolehnout, za co mi často děkují…
 • Květy = v čem jsem pro sebe i druhé krásný
 • Plody = co druhým, světu v životě nabízím, co mne baví dávat

Pokud se vám těžko hledají slova, popisující dobré vlastnosti a silné stránky, inspirovat se můžete například v seznamu vlastností  zde. Použít však můžete jakékoli pojmy.

Využijte strom z naší nabídky, nebo si nakreslete svůj.

Reflexe:

 

 • Jaké pro vás bylo popisovat své silné stránky?
 • Co při popisu silných stránek pomáhá, a co naopak člověka brzdí?
 • Napadaly vás v průběhu i vaše špatné vlastnosti, slabé stránky?
   

Zpětná vazba:

 

 • Jak lze dále s informacemi z aktivity při plánování osobního rozvoje pracovat? Jak obecně využít silné stránky v POR?
 • Jak nejlépe silné stránky odhalit a pojmenovat? Jaké další aktivity by se daly k tomuto tématu využít?
 • Školitel poskytne „školitelům“