X

Národní institut pro další vzdělávání

NIDV

Motivace, hodnoty a potřeby

Úspěšný člověk: 1. ví, co chce, 2. ví, co nechce a 3. umí se podle toho zařídit.“

Matyho Příběh

Cílem aktivity je poznat svou motivaci v kognitivní rovině – pojmenovat a seřadit nejdůležitější hodnoty účastníka.

K této aktivitě využijete pracovní list - Matyho příběh

Vypište v každé z pěti kategorií vždy přesně čtyři své nejdůležitější životní hodnoty.


1) Osobní vlastnosti – ty, kterých si na sobě vážím nebo které obdivuji u druhých a chtěl/a bych je mít;
2) Vztahy – je vhodné je co nejvíce personifikovat – tzn. vztah s bratrem, vztah s manželkou atd., nepsat pouze rodina, přátelé atd.;
3) Vlastněné „věci“ – ty, které jsem dostal/a, koupil/a…, považuji je za vlastní – talisman, kytara, dům, auto, pes;
4) Aspirace, životní cíle – vše, za čím v životě směřuji, nebo bych chtěl směřovat, nebo jsem toho již dosáhl/a;
5) Aktivity pro volný čas, koníčky – vše, co mne v životě naplňuje mimo mé pracovní povinnosti, můj profesní život.

Nyní své hodnoty seřaďte do vedlejší tabulky podle jejich důležitosti pro vás.

Až si své hodnoty seřadíte, přečtěte si příběh (viz pracovní list) a v souladu s ním postupně redukujte vypsané hodnoty do chvíle, kdy Vám zbydou tři hodnoty.

Reflexe

Jak složité je pojmenovávat své hodnoty a porovnávat jejich důležitost?

Jaké jiné aktivity s podobným cílem lze zařadit?

Jak podpořit účastníky při pojmenování a řazení jejich hodnot?

 

Podívejte se na stránku, kde se lidé z celého světa dělí o to, jak si splnili své sny.