X

Národní institut pro další vzdělávání

NIDV

Základním předpokladem pro práci s OKP je schopnost rozpoznat získané kompetence a ty také jasně formulovat. K tomu pomáhají přednastavené kompetenční profily a systém nápovědy umožňující využít popisy úrovní kompetencí podle potřeby. To nejdůležitější – výběr a zápis získaných znalostí, dovedností, absolvované praxe či zaměstnání, zůstává na každém z nás. Co bude v OKP uvedeno, je tak pouze naše věc, stejně tak ale zbude na nás i vysvětlení, až se jím budeme veřejně prezentovat.

Kroky k vyplnění OKP:

1. krok – zadání Osobních údajů

2. krok – výběr z přednastavených kompetenčních profilů pro NNO

3. krok – vyplnění položky Kompetence

4. krok – vyplnění položky Pracovní zkušenosti a praxe

5. krok – vyplnění položky Vzdělání, odborná příprava, kurzy

6. krok – uvedení Reference

7. krok – možnost Uložení a Vytištění

Pozn: Pro celý formulář platí, že jednotlivá pole jsou volně editovatelná, jednotlivé položky (vyjma povinných) lze odstranit kliknutím na příslušný symbol na konci řádku (křížek). Stejně tak je možné měnit pořadí řádků kliknutím na ikonu zobrazující šipku. Rozbalovat či balit jednotlivé položky je možné přes ikonu „– “ na začátku řádku. Přispívá to k přehlednosti formuláře. V tištěné podobě (nebo sdílené elektronicky) formuláře se objeví pouze ty řádky, u nichž je zaškrtnuto pole „zobrazovat“. V případě, že vyplňujete OKP jako registrovaný uživatel, můžete si k položkám zaznamenávajícím vzdělávání přes příslušnou ikonu nahrát osvědčení jako přílohu (rozsah až 2 MB). Po vyplnění si své OKP můžete buďto vytisknout (PDF) nebo uložit na disk (formát .xml), což vám dovolí jej zde příště zase otevřít a pokračovat v doplňování.

 

Přejít na vyplnění mého OKP