NIDM »

O sekci Neformální vzdělávání

Na základě opatření MŠMT č. 21632/2013-1, ze dne 20. 6. 2013 se k 1. 1. 2014 slučil Národní institut pro další vzdělávání (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků) IČ: 45768455 (dále jen NIDV) s Národním institutem dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, zařízením pro další vzdělávání pedagogových pracovníků a školským zařízením pro zájmovou činnost IČ 00022217 (dále jen NIDM).

Tento web je nyní věnován problematice zájmového vzdělávání a činnosti školských zařízení v této oblasti.

NIDV přebralo a nyní nabízí své služby také pracovníkům středisek volného času, školním klubům a družinám, nestátním neziskovým organizacím, krajským úřadům MŠMT a zahraničním partnerům.

Pod křídly projektu PERUN - Péče, rozvoj uplatnění nadání zaštiťuje NIDM komplexní podporu nadaných dětí a mládeže, pro žáky ZŠ a studenty SŠ organizuje celou řadu soutěží (Evropa ve škole, Daniel, Středoškolská odborná činnost) včetně oborových olympiád (chemická, dějepisná, jazykové olympiády apod.), k nimž jsou veškeré podrobnosti zveřejněny zde.

Společně s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy realizujeme projekt K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání, který navazuje na dříve ukončený národní projekt Klíče pro život

Níže uvedené články jsou nyní archivním svědectvím původní organizace NIDM.