Národní institut pro další vzdělávání

Neformální vzdělávání

Relaxace a uvolňovací techniky

V rámci dalšího vzdělávání pedagogů volného času proběhl dne 18. 11. 2010 v Národním institutu dětí a mládeže MŠMT vzdělávací kurz „Relaxace a uvolňovací techniky„ pod vedením lektorky Mgr. Evy Burdové.

V rámci dalšího vzdělávání pedagogů volného času proběhl dne 18. 11. 2010 v Národním institutu dětí a mládeže MŠMT vzdělávací kurz "Relaxace a uvolňovací techniky" pod vedením lektorky Mgr. Evy Burdové.

Cílem praktického semináře bylo seznámit pedagogy volného času s relaxačními a úlevovými prvky na bázi prožitku, naučit je používat jednotlivé techniky a ukázat jim, jak je možné tyto techniky zapojit do práce s dětmi i v rámci inkluze dětí se SVP.

Účastníci se v rámci semináře seznámili také s dalšími novými tradičními i netradičními technikami relaxací a uvolnění, možnostmi aplikování

ve vyučovacím procesu a to nejen v něm, ale i s možnostmi rychlého uvolnění a revitalizace v běžném životě. Zajímavou relaxací byl pro přítomné břišní tanec. Seznámení s jednoduchou relaxací a uvolněním díky prvkům orientálního tance bylo pro všechny velice přínosné.

Po celou dobu kurzu vládla uvolněná atmosféra, dobrá nálada. Získané poznatky byly prezentovány tak, aby si je účastníci sami v praxi mezi sebou vyzkoušeli. Všichni projevili zájem pokračovat druhou částí semináře, nejlépe formou dvoudenního pobytu v rekreačním zařízení s možností spojit získávání nových informací s relaxací např. v bazénu, sauně či solné jeskyni.

Kurz splnil očekávání a byl hodnocen velice kladně.

O atmosféře kurzu svědčí i tyto fotografie.