Národní institut pro další vzdělávání

Neformální vzdělávání

Mimořádná nabídka ;-)

Letos se opět otevírá roční kurz pedagogiky volného času, který absolventům poskytuje nejen kvalifikaci pro výkon přímé pedagogické práce ve střediscích volného času, ale i spoustu úžasných zážitků.

Studium pedagogiky volného času

      Máme dobrou zprávu pro všechny, kteří hledají zajímavé a nevšední vzdělávání v oboru pedagogika a psychologie. MŠMT letos uvolnilo dotační prostředky na realizaci I. ročníku kvalifikačního Studia pedagogiky volného času dle novely zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících.  

      Další dobrou zprávou je, že i letos bude toto studium dotováno. Studenti si uhradí pouze 30 % z ceny za ubytování, stravování, lektorné a další náklady se studiem spojené.

     Studium pedagogiky volného času probíhá již od roku 2009 a je skutečně unikátní, o čemž svědčí:
-  pozitivní zpětná vazba absolvujících studentů;
-  výsledky absolventů tohoto studia, které se projevily v jejich pedagogické činnosti a které ocenili mnozí zaměstnavatelé těchto absolventů;
-  ocenění ze strany garantů tohoto studia, působících na vysokých školách České republiky.

-----------------------------------------------------------------------------------------

     Obsah studia se opírá o standardy MŠMT, avšak nejde jen o pouhé „biflování“ šedé teorie. Celé studium je zacíleno hlavně na aplikaci veškeré teorie do praxe a propojení všech získaných vědomostí a dovedností do vzájemných souvislostí.
      Seznámíte se s výjimečnými lektory, kteří jsou v pedagogické praxi velice aktivní, avšak mají už své jméno i v akademické oblasti. Za všechny lze zmínit např.: PhDr. Evu Lukavskou, PhD, RNDr. Milana Macka, CSc., nebo Mgr. Renatu Vordovou. 

      Výstupem ze studia je akreditovaný certifikát, který opravňuje k výkonu práce pedagoga volného času vykonávajícího přímou pedagogickou činnost.

      Pokud máte právě Vy zájem o více informací týkajících se tohoto studia, ať už pro sebe, či svého zaměstnance, kolegu apod., podívejte se sem, případně kontaktujte Bc. Vlastu Faiferlíkovou, faiferlikova@nidv.cz, tel.: 774315037. Těšíme se na Vás!