NIDM » Neformální vzdělávání » Vzdělávání »

Nabídka vzdělávacích akcí

Letos se opět otevírá roční kurz pedagogiky volného času, který absolventům poskytuje nejen kvalifikaci pro výkon přímé pedagogické práce ve střediscích volného času, ale i spoustu úžasných zážitků.
Je mlutikulturalita mrtvý projekt, nebo je stále důležitou výzvou zejména pro naši západní civilizaci? A jak vypadá …
Článek přibližuje jeden typ vzdělávání, které nabízí Národní institut dětí a mládeže vedoucím oddílů a pedagogickým pracovníkům, včetně konkrétního kurzu, který začíná v srpnu a ještě je možné se na něj hlásit.
Přehled aktuálních kurzů pro 1. pololetí 2011