NIDM » Neformální vzdělávání » Volný čas » Střediska volného času »

CSŘ SVČ Kroměříž 2008

Na CSŘ SVČ představil Mirek Bocan záměry na výzkumy, které by se měly realizovat v rámci projektu Klíče pro život. Zájemci o spolupráci mohou najít základní informace v přiložené prezentaci.
Během závěrečného dne proběhlo jednání SP DDM pod taktovkou předsedkyně Jany Heřmanové. Jak vidno z fotografií, účastníci byli aktivní i v této závěrečné fázi semináře.
Po plenárním jednání se všichni účastníci rozděli do pracovních skupin a aktivně se zapojili v rámci tematických workshopů do diskusí. Atmosféru výměny zkušeností zachytili i naši fotografové.
Společenský večer zahájila místopředsedkyně poslaneckého klubu KDU-ČL Ing. Michaela Šojdrová. Účastníci mj. shlédli vystoupení mladých vícemistrů ČR ve společenském tanci a po občerstvení si vyzkoušeli tanec na vlastní kůži.
Letošní celostát se stal také místem křtin. Milan Macek pokřtil Monice Janičatové knihu Kreslíme, malujeme, tvoříme.
Ani slavnostní předávání ocenění neuniklo fotografům...
V rámci programu CSŘ SVČ v Kroměříži bylo oceněněno 18 ředitelů a zástupců KÚ za dlouholetou a svědomitou práci, kterou v oblasti péče o děti a mládež vykonali.
Ve dnech 21. - 22. 11. 2008 se konal Celostátní seminář ředitelů SVČ. Přečtěte si přehledný souhrn organizačních i věcných dat.
CSŘ SVČ se v roce 2008 konal v Kroměříži. Vlastní oficiální program byl zahájen jednáním v plénu.
V rámci letošního "celostátu" proběhlo celkem 14 workshopů, které byly zaměřeny na nejpalčivější témata ze života SVČ. Každý workshop proběhl 2x a závěry ze všech najdete v přiloženém souboru.