NIDM » Neformální vzdělávání » Volný čas »

Participace

Slovo participace se vnímá trochu jako zaklínadlo. Proč nám vlastně o participaci jde?
Participace znamená účastnit se. Představíme-li si světy dětí a dospělých jako dva břehy, tak participace by měla být mostem mezi nimi, způsobem, jak zahrnout jejich myšlenky a názory do života, než si vytvoří nežádoucí alternativy. Pomocí participace je možno mimo jiné i snížit rizika mezigeneračních konfliktů na únosnou míru. Nejčastěji bývá participace spojována s diskuzí mladých lidí a s formulací jejich názorů. Prokázalo se, že není složité vytvořit mechanismy, jejichž pomocí mohou děti své názory sdělit. Parlamenty dětí a mládeže jsou ve školách, ve školských zařízeních, v obcích i v krajích. Všichni nemají zajisté stejné podmínky. Jinak je tomu u školské rady, jinak u krajského parlamentu mládeže. V občanských sdruženích a střediscích volného času mají však děti možnost účastnit se a spolupodílet se (participovat) na tolika rozličných typech činností, že v nich každý může najít příležitost.

Občanské sdružení Duha, program Participace připravilo pro své členy další číslo časopisu Parlamenťák!
Máte ve své škole parlament nebo samosprávu? Někdy si říkáte, že byste chtěli nějakou malou inspiraci či motivovat ostatní, protože jste udělali skvělou akci pro ostatní žáky a učitele? Setkali jste se svým starostou města a připravujete společnou ak…
Obsahem přílohy k návodu jak založit parlament je příklad stanov, jednacího a volebního řádu a činnosti PDM města Ostravy.
Stručný návod (kuchařka) pro ty, kteří mají v úmyslu založit parlament dětí a mládeže. V příloze příklad stanov, jednacího a volebního řádu a činnosti PDM města Ostravy.
V přiloženém dokumentu najdete seznam žákovských,městských a krajských parlamentů dětí a mládeže v ČR včetně kontaktních údajů.
Souhrnný stručný popis, co rozumíme pod pojmem participace
Slovník pojmů z oblasti participace