Národní institut pro další vzdělávání

Neformální vzdělávání

Klíčení, aneb rosteme s dětmi IV.

Závěrečný díl seriálu o spoustě inspirativních metodických materiálů, které pro práci s dětmi a mladými lidmi připravili pionýři.

Osmá planeta -
čili aktivity pro mládež ve věku 15+

        Pracujete s dětmi v jejich volném čase? Připravujete pro ně neformální vzdělávací programy? Vedete oddíl, klub nebo třeba školní družinu?
       Pokud ano, bude vás zajímat, že Pionýr - nezisková organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží – v roce 2013 uzavřel tříletý projekt podpořený Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. A proč by vás to mělo zajímat? Protože výstupem projektu jsou čtyři navazující výchovné programy pro různé věkové kategorie – od nejmenších dětí po 15+ – tvořené s cílem přiblížit je i dětem se specifickými potřebami ve vzdělávání – ať už jde o děti např. hyperaktivní, sociálně vyloučené, trpící smyslovými poruchami či vadami řeči, nadprůměrně nadané a podobně. Všechny tyto podklady jsou volně k dispozici a určitě se budou hodit i tomu, kdo nepracuje cíleně s dětmi se zvláštními potřebami.

       Programy - nazvané Mláďátka a Zvířátka, Putování se psem, Tajemství staré truhly a Osmá planeta – jsou dále vnitřně členěny na oblasti
       - člověk a společnost,
       - příroda,
       - umění,
       - sport,
       - technika.

         V předchozích třech článcích jsme vás blíže seznámili s celým projektem a představili vám postupně jeho výchovné programy: nejprve Mláďátka a Zvířátka – určený pro nejmladší věkovou kategorii,  poté Putování se psem – určený pro mladší školní věk a naposledy jsme nahlédli do Tajemství staré truhly – programu pro starší školní věk. Nyní se podívejme na program pro „děti“ ve věku 15+.

Osmá planeta

        Program se zaměřuje na mladé lidi starší patnácti let, kteří chtějí pokořovat hranice, poznávat své limity, ale i sami sebe. Učí je toleranci a umění přijmout kritiku. Nabízené činnosti teenagerům pomáhají zvládat emoce, které je v tomto období ovládají mnohem více než dříve. Program dává velký prostor diskuzím o tématech, která jsou jim blízká nebo která je pálí. Mimo jiné také umožňuje realizaci vlastních nápadů, s čímž souvisí i uvědomění si vlastní odpovědnosti. Mladí lidé se v těchto letech těší i značné fyzické zdatnosti, proto Osmá planeta podporuje pohyb a často zařazuje fyzické aktivity.

         Sada obsahuje celkem 57 metodických listů a soubor pracovních listů.
         Zejména u dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí se považuje za významné podporovat je v jejich vzdělávání tak, aby nedošlo k předčasnému ukončení školní docházky. Pro tuto formu podpory však zřejmě vhodné pracovní materiály v oblasti neformálního vzdělávání zpracovat nelze. Proto Osmá planeta obsahuje zejména materiály určené pro skupinovou práci s touto cílovou skupinou a vážící se hlavně k oblasti posilování sociálních kompetencí a udržitelného rozvoje.

         V programu se setkáte s tématy jako např. role ve skupině, fungování trhu, dobrovolnictví, ochrana planety, hry důvěry, fyzika v praxi nebo street art.

          Kromě výchovně vzdělávací funkce pracovních materiálů se při jejich vytváření kladl i důraz na to, aby celkový koncept mládež zaujal a udržel jejich pozornost co nejdéle. Zde se stává lákavým tématem vesmír a dobrodružství, hlavním motivem je pak dobrodružná výprava se spoustou náročných úkolů. Země je totiž na pokraji zkázy a klíčem k její záchraně je vesmírná pouť po osmi planetách.

          Tolik o programu pro mládež, Osmá planeta. Další rozsáhlé informace o projektu Klíčení a hlavně všechny zmiňované materiály včetně všech metodických a pracovních listů naleznete ke stažení zdarma na webových stránkách www.kliceni.cz.
          Toho, kdo si jednotlivé výstupy projektu stáhne a měl by chuť se zapojit a být nápomocen, pracovní tým Klíčení žádá o zpětnou vazbu. Materiály jsou úmyslně k dispozici pouze v elektronické podobě, jelikož se neustále při práci s nimi rodí nové a nové nápady, proto se stále pracuje na aktualizaci všech metodických listů a jejich doplňování, a tak Pionýr bude vděčen za jakékoliv připomínky. S případnými náměty, radami či kritikou se obraťte na kontakty na uvedených webových stránkách projektu Klíčení

Seriál připravil: Jakub Kořínek