Konference UNV 2011

Hlavním cílem konference je představit výstupy projektu Klíče pro život – Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání, konkrétně klíčové aktivity Uznávání neformálního vzdělávání.

Konference bude zahájena ve středu 2. listopadu v 10 hodin úvodním slovem náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy a ukončena 3. listopadu tiskovou konferencí v 15 hodin.

Se zástupci zaměstnavatelů, vzdělavatelů, státní správy a samosprávy budeme diskutovat o řadě příkladů dobré praxe, o návrhu osobního kompetenčního portfolia a také o kompetenčních profilech pro vybrané pozice v nestátních neziskových organizacích.

V závěru konference bude klíčovými partnery podepsáno Memorandum o uznávání neformálního vzdělávání.

Konference navazuje na pět odborných setkání se zaměstnavateli, vzdělavateli a odbornou veřejností k tématu uznávání neformálního vzdělávání.

Motto: "Být pohostinní k jiné formě zkušenosti, otevírat se vůči tomu, před čím nás instinktivní xenofobie opakovaně varuje, vůči tomu, co je sice možná našim zájmům nepřátelské, ale lze tomu porozumět, lze to sdílet a v posledku prožívat svoji budoucnost jako neuzavřenou, ale otevřenou a nadějnou."