Celostátní setkání pedagogických pracovníků ŠD a ŠK 2011

Ve dnech 3. - 4. června 2011 se uskuteční Celostátní setkání pedagogických pracovníků školních družin a školních klubů. Proběhne v rámci národního projektu „Klíče pro život - Rozvoj klíčových kompetencí v neformálním vzdělávání, který je realizován Národním institutem dětí a mládeže společně s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Setkání proběhne v prostorách Středního odborného učiliště gastronomie a podnikání, Za Černým mostem 3/362, Praha 9, Hloubětín.

Cílem setkání je přispět ke zkvalitňování zájmového vzdělávání ve školních družinách a školních klubech, zvyšování a prohlubování odborné úrovně a připravenosti pedagogických pracovníků v souvislosti se strategickými dokumenty MŠMT ČR.

Obsahové zabezpečení vzdělávacích dílen vzniklo v návaznosti na výstupy jednotlivých klíčových aktivit projektu Klíče pro život – Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání a z výstupů evaluace účastníků předcházejícího ročníku celostátního semináře.

Registrace:

Ukončení registrace je v neděli 29. 5. 2011 včetně. Později se nebude možno přihlásit. Zdařilé přihlášení končí přidělením registračního čísla a hesla.

Příjezd účastníků:

Příjezd účastníků ze vzdálenějších krajů je možný již ve čtvrtek 2. června od 16.00 hod. Čtvrteční stravování a ubytování je ve vlastní režii účastníků (cena za nocleh je 400,- Kč).

Začátek setkání: pátek 3. června 2011 v 9.00 hod.

Cena: Cestovné není účastníkům propláceno. Akce je spolufinancována z ESF a státním rozpočtem ČR. Strava, ubytování, vzdělávací dílny – bez poplatku.
Přihlašte se pro vstup na Moji stránku!

Účastnické číslo

Heslo