Neformální vzdělávání

Oddělení neformálního vzdělávání nově vzniklo v únoru 2008 a soustřeďuje se jednak na oblast výzkumu, volného času dětí a mládeže a vzdělávání vedoucích, pracujících s dětmi a mládeží.

Pracovníci oddělení

  • poskytují metodickou a koncepční činnost v oblasti výchovy dětí a mládeže ve volném čase
  • realizuje další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti zájmového vzdělávání
  • zajišťuje odbornou přípravu pracovníků s dětmi a mládeží ve volném čase
  • připravuje odbornou přípravu pro úředníky státní správy a samosprávy
  • realizuje výzkumná a operativní šetření, ankety a sondy
  • spravuje Národní registr výzkumů o dětech a mládeži
  • sleduje trendy a reaguje na změny v této oblasti


NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Neformální vzdělávání
10. února
Mimořádná nabídka ;-)
Letos se opět otevírá roční kurz pedagogiky volného času, který absolventům poskytuje nejen kvalifikaci pro výkon přímé pedagogické práce ve střediscích volného času, ale i spoustu úžasných zážitků.
NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Neformální vzdělávání
3. ledna
Klíčení, aneb rosteme s dětmi IV.
Závěrečný díl seriálu o spoustě inspirativních metodických materiálů, které pro práci s dětmi a mladými lidmi připravili pionýři.
NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Neformální vzdělávání
3. ledna
Klíčení, aneb rosteme s dětmi - III
Třetí díl seriálu o velice užitečných metodických materiálech, které pro vás připravili pionýři.
NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Neformální vzdělávání
3. ledna
Klíčení, aneb rosteme s dětmi II.
První pokračování seriálu o velmi podařeném projektu, jehož metodicky velmi inspirativní výstupy se mohou hodit leckomu z vás.

NIDM »

Neformální vzdělávání

Řada z vás, milí čtenáři, jste jistě absolvovala nebo budete chtít absolvovat nějakou vzdělávací akci. V tomto příspěvku najdete manuál ke vzdělávacímu modulu. Před přihlášením se na vzdělávací akci doporučujeme si tento návod přečíst.
Specifické poruchy učení jsou poruchy způsobující problémy v rámci vzdělávacího procesu, kdy postižení projevují nedostatečně rozvinuté schopnosti,…