NIDM » Mezinárodní spolupráce »

Mládež ve světě

Projekt VOLT´AGE francouzské asociace CONCORDIA, o kterém jsme Vás informovali v loňském roce, bude co newvidět zahájen. Je tu poslední příležitost přihlásit se jako dobrovolník. 2011-FR-90 Concordia Picardie Concordia is a French national non-gov…
Příspěvek je zaměřen na život dětí a mládeže ve Švédsku. Stručně popisuje, jak děti v této severské zemi tráví volný čas, jaké mají prázdniny, kdy začínají chodit do školy aj.
Dokument stručně popisuje systém neformálního vzdělávání ve Švýcarsku s odkazy na organizace.
Příspěvek se věnuje situaci v oblasti neformálního vzdělávání v Bělorusku.