NIDM » Mezinárodní spolupráce »

EKCYP

The European Knowledge Centre of Youth Policy (EKCYP)
(Evropské centrum znalostí o politice mládeže)

http://www.youth-partnership.net

Co to je
Smyslem virtuálního Evropského centra znalostí o politice mládeže je zajistit přístup ke znalostem a informacím o životě mládeže napříč Evropou prostřednictvím jediného vstupního bodu. Centrum bylo vytvořeno v rámci Partnerství o Výzkumu o Mládeži (Youth Research Partnership) mezi Radou Evropy a Evropskou komisí. EKCYP se vychází ze znalostí a z přístupu
k politice mládeže sdílené oběma institucemi a z jejich relevantních politických dokumentů a strategií. Tato východiska zajišťují politiku, praxi a výměnu informací a také dialog v oblasti mládeže.


Od roku 2007 EKCYP se zaměřuje na následující témata: zdravotní stav a tělesná a duševní pohoda, sociální inkluze, zaměstnanost mládeže a životní podmínky. Data se stala součástí první publikace „EU Youth Report“ vydané Evropskou komisí na jaře roku 2009.


Kdy to začalo
Činnost EKCYP byla zahájena během EU konference pořádané v průběhu lucemburského předsednictví v rámci priority „Lepší porozumění mládeži“ (16. - 18. 6. 2005) a na konferenci Rady Evropy evropských ministrů zodpovědných za mládež v Budapešti 24. -25. 9. 2005.
V roce 2006 proběhla evaluace obsahu a technické infrastruktury webových stránek a národní korespondenti, kteří zajišťují a doplňují do dotazníků informace a data založená na údajích z jejich států, poskytli zpětnou vazbu. Na základě těchto závěrů bylo Evropské centrum znalostí o politice mládeže revidováno a sjednoceno do nové podoby partnerského webového portálu, který umožňuje lepší přístup pro všechny uživatele reprezentující trojúhelník: výzkum, politika a práce s mládeží.


Síť národních korespondentů EKCYP
EKCYP je založeno na celoevropské síti korespondentů, kteří jsou nominováni ministerstvy členských států, v jejichž kompetenci je politika mládeže (v ČR jmenuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – zástupcem za ČR je pracovník NIDM z oddělení neformálního vzdělávání). Korespondenti aktualizují tzv. národní listy, které obsahují základní informace a kontakty, a dále vyplňují dotazníky se zaměřením na politiku mládeže, participaci, vědomosti, dobrovolnické aktivity a lepší porozumění mládeži. Výsledky jsou zveřejňovány jako dokumenty ve formátu pdf v sekci „country information“. Obsahují kvalitativní i kvantitativní data o mladých lidech, jejich světě a životních podmínkách v různých členských státech, ze kterých korespondenti pocházejí.


Knihovna dokumentů a další nástroje
Databáze dokumentů o výzkumu, politice a praxi byla vybudována za účelem poskytování podrobnějších informací o mladých lidech. Je možno v ní vyhledávat na základě klíčových slov nebo použít pokročilé vyhledávání a specifikovat další kritéria.


Na webových stránkách je rovněž zveřejněna databáze expertů, kam mohou odborníci v oblasti mládeže vložit své portfolio, kde popíší svoji odbornou kvalifikaci a specializaci.
Zveřejněny jsou zde také příklady dobré praxe v oblasti participace, informovanosti, dobrovolnických aktivit, lepšího pochopení mladých lidí, zaměstnanosti, zdraví a závislostí, intergeneračního dialogu, vzdělávání, sportu a sociální inkluze.

Zapojení se do EKCYP
Do EKCYP se může zaregistrovat kdokoliv a všichni registrovaní uživatelé mohou do databáze vkládat tematicky relevantní zprávy z výzkumu a dokumenty o politice mládeže. Je také možné stát se členem sítě expertů a přidávat novinky o aktivitách, událostech a příkladech dobré praxe v oblasti mládeže a sdílet tak své zkušenosti s ostatními. Všechny příspěvky prochází před svým online zveřejněním procesem validizace.


Adresáře: (odkaz na soubor kontaktů, seznam kontaktů přímo na stránce) Jedná se o adresy na střediska či společnosti, se kterými přímo spolupracujete.

NIDM:
Mgr. Hana Maříková

národní korespondent Evropského centra znalostí o politice mládeže
výzkumná pracovnice
Národní institut dětí a mládeže
Sámova 1, Praha 10
Tel: 246 088 284
E-mail: hana.marikova@nidm.cz
www.nidm.cz
www.kliceprozivot.cz

The European Knowledge Centre of Youth Policy (EKCYP):
youth-partnership@coe.int
EU-CoE youth partnership

Joachim SCHILD
Partnership Manager
c/o Council of Europe
Directorate of Youth and Sport
Agora - 1, quai Jacoutot -
F - 67075 Strasbourg Cedex, France
Tel: + 33 (0)3.88.41.54.65
email: Joachim.SCHILD@partnership-eu.coe.int

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy:

Mgr. Zdeňka Mašková

Odbor mládeže
Karmelitská 7
118 12 Praha 1
Tel.: +420 234 811 103
Mobil: 725 807 134
Fax: +420 257 193 122
E-mail: zdenka.maskova@msmt.cz

Mgr. Diana Grösslová
Department for EU Affairs
Karmelitská 7
118 12 Praha 1
tel: +420 234 811 326
fax: +420 234 811 397
E-mail: Diana.Grosslova@msmt.cz