NIDM »

Mezinárodní spolupráce

Oddělení zahraniční spolupráce (OZS) NIDM MŠMT zajišťuje kontakt se zahraničními partnery, mezinárodními institucemi a kooperujícími subjekty pro institut jako takový, ale i pro jednotlivá oddělení.
 

Pořádá zahraniční metodické cesty, mezinárodní semináře a konference pro pracovníky z oblasti zájmového a neformálního vzdělávání dětí a mládeže. OZS je rovněž garantem zastoupení NIDM na mezinárodních seminářích a konferencích. Je odborným poradcem ostatním subjektům v oblasti zahraniční spolupráce týkající se volnočasových aktivit dětí a mládeže. Mezinárodní spolupráci podporuje i po stránce jazykové.

Kontakty: Národní institut dětí a mládeže, oddělení zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1 a Sámova 3, 101 00 Praha 10

 

 

 

Fotografie- Michaela Tužilová Gabriela Kynclová  

PhDr. Michaela Tužilová

vedoucí oddělení zahraniční spolupráce
zaměření na francouzsky a anglicky hovořící teritorium
zastupování v mezinárodních organizacích

tel.+420 221 850 811
+420 733 125 967

email:michaela.tuzilova@nidm.cz

Mgr. Gabriela Kynclová

zaměření na francouzsky hovořící teritorium a Slovensko

tel.+420 221 850 802
+420 774 315 142

email:gabriela.kynclova@nidm.cz