Kvalita a konkurenceschopnost
v neformálním vzdělávání

Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání

projekt K2

Podporujeme kvalitu neformálního vzdělávání II

Dne 14. – 15. 3. 2015 proběhla realizace kurzu „Školitel“ v Top Hotelu Olympik, Praha 4. Tento kurz byl třetím ze série čtyř kurzů k publikaci „METODIKA – kompetence, kvalita, kvalifikace, (sebe)koncepce pro NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ“.

Kurz se jako předchozí dva zabýval tématem zkvalitňování volnočasových aktivit při práci s dětmi a mládeží prostřednictvím kompetenčního přístupu, klíčovými kompetencemi a jejich rozvojem při práci s dětmi a mládeží.

V tomto kurzu se účastníci navíc zabývali například tématem osobnosti a minimálním kompetenčním profilem lektora/školitele, představeny byly didaktické zásady a principy, základy efektivní komunikace při práci s dětmi a mládeží. Zároveň si účastníci vyzkoušeli prezentovat sebe a své vlastní aktivity, které následně společně s lektory evaluovali.

Na tento kurz bude navazovat poslední kurz s názvem „Plán osobnostního rozvoje“, kterým budou účastníky provázet lektoři z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

 


 

 

Daniela Havlíčková, Zuzana Kratinohová, KA 02 projektu K2