Kvalita a konkurenceschopnost
v neformálním vzdělávání

Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání

projekt K2

Podporujeme kvalitu neformálního vzdělávání

m1Dne 14.–15. 2. 2015 proběhla realizace prvního kurzu „Výstavba vzdělávacího programu na pozadí klíčových kompetencí“ v Hotelu Olympik, Praha 8. Tento kurz byl prvním ze série čtyř kurzů k publikaci „METODIKA – kompetence, kvalita, kvalifikace, (sebe)koncepce pro NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ“.

První z kurzů se zabýval tématem zkvalitňování volnočasových aktivit při práci s dětmi a mládeží prostřednictvím kompetenčního přístupu, klíčovými kompetencemi a jejich rozvojem při práci s dětmi a mládeží.

Účastníci se dozvěděli mnoho užitečných informací, jako například, co jsou to kompetence, jak se dělí, co je to kompetenční profil a k čemu slouží, jak připravit vzdělávací lekci na základě kompetencí, nebo také co je to Národní soustava povolání a Národní soustava kvalifikací. Zároveň si vyzkoušeli několik aktivit rozvíjejících konkrétní kompetence a následně společně s lektory definovali posun v rozvoji kompetencí.

Na tuto vzdělávací akci navázal druhý kurz s názvem Sebeevaluace – Vzdělávací modul a Osobní kompetenční portfolio, který proběhl 28. 2.–1. 3. 2015 také v hotelu Olympik.

Probíranými tématy byly mimo jiné pojmy z oblastí: hodnocení, evaluace, nástroje a metody evaluace, principy tvorby otázek pro evaluační a sebeevaluační nástroje a principy dotazníkového šetření, hodnoticí metoda ABBBA/ABBA, Osobní kompetenční portfolio.

Oběma vzdělávacími kurzy provedli účastníky prostřednictvím neformálních aktivit zkušení lektoři s dlouholetou praxí v neformálním a zájmovém vzdělávání a s bohatými zkušenostmi se zážitkovou pedagogikou.

Daniela Havlíčková, Zuzana Kratinohová, KA 02 projektu K2